Nr. 2. 28.03.2007

Kontakt: Per Edv. Trevland. E-post: pet@mediebedriftene.no Mobil: 905 95 110 Telefon: 22 86 12 21

Fremgangen fortsetter i 2007

Nye mottakere og nye Mediasite-grupper i katalogen

Store annonsedager i mars

Prioriterte utviklingsprosjekter i år

Fremgangen fortsetter i 2007

Som fortalt i forrige nyhetsbrev ble det i fjor overført nær 150.000 annonser via NADAexpress, tilsvarende en annonsegjennomstrømming til en verdi på over 3 milliarder kroner. NADAs standardiseringsarbeide på dette området er tydeligvis etterspurt av markedet. Og fremgangen har fortsatt inn i 2007! I løpet av de tre første månedene i år ligger det an til å bli overført rundt 46.000 annonser, noe som vil være en vekst på 20% mot samme periode i fjor.

Nye mottakere og nye Mediasite-grupper i katalogen

Tidlig i mars ble det i møter mellom NADA og Mediasite besluttet å opprette faste grupper i NADAkatalogen svarende til de forskjellige Mediasite-samkjøringene. Som et resultat av dette ligger det nå 10 Mediasite-relaterte grupper i katalogen. Det ble også avtalt å arbeide for å få inn i NADAkatalogen de Mediasite-avisene som ennå ikke var der.  Pr. 15. mars ble Porsgrunnsposten og SarpsborgAvisa lagt opp på NADA. 26. mars ble også Lillesandsposten lagt opp. Disse avisene er meldt inn i sine respektive Mediasite-grupper. NADA arbeider videre med denne saken og jobber også med å få inn flere grupperinger innenfor de andre etablerte samkjøringene. NADAexpress-brukere som benytter seg av egendefinerte grupper bør vurdere om det er aktuelt å utvide gruppene.

Store annonsedager i mars

Både tirsdag 13. mars og tirsdag 20. mars ble det gjennomført godt over 1000 annonsesendinger via NADAexpress. Det er de to første gangene med firesifret dagstotal. Foreløpig er det 13. mars som har rekorden med hele 1.166 sendinger.

Prioriterte utviklingsprosjekter i år

NADA arbeider med mer enn dagens NADAexpress. Følgende er de viktige prosjektene i 2007:

NADAexpress Web Services. En ny, nettbasert løsning for program-til-program overføring og sjekking av annonser - en slags handsfree NADAexpress. Denne løsningen vil gi betydelig redusert håndteringstid for reklame- og mediebyråer og andre med store mengder ensartede annonser. For avisene vil dette føre til et klart større annonsetilfang via NADAexpress. Utviklingen av denne løsningen har allerede kommet ganske langt.

"NADAsentral". Tidlig i 2007 startet en forprosjektgruppe, med representanter for alle de store avisgrupperingene, med å utarbeide en beskrivelse og en vurdering av et nettbasert annonsemottak. Dette vil være en plattformuavhengig løsning som vil gi økt tilgjengelighet og redusere behovet for spesielt utstyr og kompetanse knyttet opp mot avisens annonsemottak.

Ny versjon av NADAs lineære ICC-profil. Vi er i gang med et større prosjekt, med flere runder prøvetrykking i en hel del avistrykkerier, for å utarbeide en oppdatert og forbedret versjon av NADAs lineære ICC-profil.

NADAcmyk. Dette vil bli en nettbasert løsning, på sikt knyttet opp mot NADAexpress, for automatisk konvertering til CMYK av PDF-annonser uttrykt i RGB eller andre ”gale” fargerom. Dette bidrar til standardisert fargebruk og god annonsekvalitet, og gjør det lett for avsendere å fargekonvertere PDF'ene på riktig måte.

Digitale annonsebestillinger. Prosjektet med digitale annonsebestillinger fra mediebyrå til avis går også videre. Dette muliggjør automatisk overføring og innlasting av annonsebestillingene i avisenes annonsesystemer og reduserer dobbeltarbeid, tastefeil, samt sikrer korrekt fakturering.

NADA skaper verdier gjennom standardisering og utvikling. Standardisering og strømlinjeforming gjennom felles løsninger i regi av NADA, styrker avisenes markedsposisjon slik at de fremstår som en attraktiv, tilgjengelig og homogen markedskanal. Det er et mål at alle utviklingsprosjekt også skal bidra til en mer effektiv produksjon i den enkelte avis.


Med dette ønskes alle våre brukere og kontakter en riktig God Påske!

Mvh. Per Edv. Trevland, daglig leder NADA AS