Nr. 3. 25.04.2007

Kontakt: Per Edv. Trevland. E-post: pet@mediebedriftene.no Mobil: 905 95 110 Telefon: 22 86 12 21

Ny NADAexpress-versjon: Følgeseddeldata i brukerhistorien

Nye aviser i NADA-katalogen/oppdaterte Mediasite-grupper

Diverse rekorder på NADAexpress i mars

NADAexpress WebServices nærmere release

Ny NADAexpress-versjon: Følgeseddeldata i brukerhistorien

En utvidet versjon av NADAexpress blir satt i drift natt til torsdag 26. april. Det nye i denne versjonen er at det blir mulig å finne tilbake til følgeseddelverdier fra tidligere sendinger. Dette er noe som en del brukere har bedt om og sagt vil være nyttig.

De nye mulighetene finner man i Brukerhistorien. Der er nå Følgeseddel lagt inn som en hendelse som logges på øverste nivå. Klikker man på linken fra denne, kommer man til en side der følgeseddeldetaljer kan vises for én og én mottaker, med linker som gjør det lett å bytte fra mottaker til mottaker.

Med denne nye muligheten kan det lett bli mange linjer på øverste nivå i brukerhistorien, særlig hvis man ofte har flere mottakere til annonsene man sender. Det er derfor lagt inn en lokalmeny øverst på siden som gjør det mulig å bestemme detaljeringsnivået.

Det er også lagt inn en tilsvarende lokalmeny på Brukerdata-siden. Denne bestemmer hvilket detaljeringsnivå som skal brukes som standard i brukerhistorie-visningen, det vil si den detaljeringen som brukes til man går inn og overstyrer. Alle NADAexpress-brukere har i utgangspunktet fått detaljeringsnivået satt til «Detaljer for sendinger», som gir en brukerhistorie som ser ut nesten akkurat som tidligere. Men nå har man altså muligheter til å endre dette, både kort- og langsiktig.

Nye aviser i NADA-katalogen/oppdaterte Mediasite-grupper

13. april ble Hamar Dagblad og Ringsaker Blad lagt opp på NADA og meldt inn i standardgruppene Mediasite Hedmark og Mediasite Total. NADAexpress-brukere som har egendefinerte grupper bør vurdere om det er aktuelt å utvide noen av disse.

Diverse rekorder på NADAexpress i mars

I forrige nyhetsbrev (2/2007) ble det meldt om «to dager i mars med over 1000 annonsesendinger via NADAexpress». Det riktige tallet ble tilslutt fem dager! Og den nye bakkerekorden lyder på hele 1.234 sendinger. Den ble satt 29. mars, torsdag før påske. Dessuten ble totalen for mars ny bestenotering på hele 18.406 sendinger. I og med at månedstallet tidligere aldri har vært over 15.000, må også dette sies å være en solid rekordforbedring.

NADAexpress WebServices nærmere release

NADAexpress WebServices - NXWS - er, som nevnt i forrige nyhetsbrev, funksjonalitet for program-til-program styring av sjekking og overføring av annonser. Man kan se på det som en slags handsfree NADAexpress: Alt skjer tilsvarende som når man bruker NADAexpress manuelt fra en nettleser, men hele jobben kan utføres av et program.

Utviklingen av NXWS er nå kommet så langt at all nødvendig programkode er med i den nye versjonen av NADAexpress (se ovenfor) - men inntil videre er den ikke aktivert.

NXWS-funksjonaliteten vil gi betydelig redusert håndteringstid for reklame- og mediebyråer og andre med store mengder ensartede annonser. NADA er i samtaler med flere aktører for å komme i gang med virkelighetstro testing og etterhvert praktisk utnyttelse av disse mulighetene. Men vi snakker gjerne med flere! Høres dette interessant ut, så ta kontakt.