NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger - NADAexpress fargekonvertering

NADAexpress har fra juni 2018 integrert funksjonalitet for å fargekonvertere PDF-filer. Den er rettet mot brukere som trenger assistanse til å få angitt farger på riktig måte i annonser-PDFer til aviser og magasiner. Tjenesten er ikke rettet mot profesjonelle «fargeeksperter» – disse foretrekker oftest den bedre detaljkontrollen som andre produkter kan gi dem.

PDFer som sendes til avisene, skal ha fargene uttrykt i trykkfargene Cyan, Magenta, Gul og Svart. (På engelsk forkortes dette til CMYK.) Mange PDFer kan i utgangspunktet ha fargene sine angitt på andre måter, og disse må derfor konverteres før overføring. Fargehåndteringen skjer i henhold til norsk standard for fargestyring for avisannonser. Fra 01.01.2012 er dette basert på den internasjonale standarden for avistrykk, som heter ISO 12647-3.

Man kan også konvertere fargeannonser til avis til gråtoner - populært kalt svart/hvitt.

PDFer til magasin skal helst også være i CMYK, men kan også ha farger uttrykt i RGB eller ICC-baserte fargerom. Andre fargesystemer er ikke lov. I NADAexpress kan man fargekonvertere annonser til de forskjellige magasinene som finnes i NADAexpress sin katalog. Man styrer konverteringen enten ved å angi aktuelt magasin eller ved å velge konverteringsprofil direkte.

Etter konvertering i NADAexpress kan filene om ønskes lastes ned til egen maskin, og de kan selvfølgelig sendes til de mottakerne man ønsker.