Support

Gammelt stoff

NADA har eksistert siden 1995. NADAs programvare for overføring av annonsemateriell - i forskjellige varianter og versjoner - har vært på banen nesten like lenge.

Supportstoff som gjelder produkter og løsninger som ikke lenger er aktuelle, er samlet på egne sider, tydelig merket som «Gammelt stoff». Trenger du oppdatert informasjon om NADAs dagsaktuelle løsninger, er disse sidene ikke noe for deg.

Stoffet på disse sidene ligger her hovedsakelig av historiske grunner. Det er ikke lagt noe arbeid i å ajourføre innholdet på disse sidene til dagens språkbruk og virkelighet. Innholdet fremstår slik det var da det ble lagt opp første gang.