Support

NADAexpress for avsendere

NADAexpress er NADAs nettbaserte løsning for å overføre annonsemateriell til aviser og magasiner i Norge. Løsningen er enkel i bruk. Alle brukere må registrere seg.

Supportsidene for NADAexpress avsendere tar for seg hvordan løsningen brukes, og forteller litt om hvordan den teknisk er bygget opp. De tar ikke opp hvordan man lager annonsene som skal sendes - det finner du derimot her.

Denne delen av supportsidene er organisert slik:

Komme i gang med NADAexpress

Forklarer kort hvordan man går frem for å registrere seg og starte opp som bruker av NADAexpress.

Vilkår for NADAexpress

Beskriver ytelser, ansvarsforhold og øvrige betingelser for bruken av NADAexpress.

PDF-problemer i avisannonser

En gjennomgang av mulige feil og advarsler som kan komme ved sjekking (eng.: preflighting) av annonser til avis.

PDF-problemer i magasinannonser

En gjennomgang av mulige feil og advarsler som kan komme ved sjekking (eng.: preflighting) av annonser til magasin.

Referansene som benyttes i brukerhistorien

NADAexpress tar vare på en brukerhistorie: En oversikt over hva hver enkelt NADAexpress-bruker har gjort av filsjekking, følgeseddelutfyllling og sending. I brukerhistorien inngår det referanser til filer og følgesedler. På denne siden kan spesielt interesserte lese hvordan disse referansene er bygget opp.

FAQ NADAexpress

En del ofte forekommende NADAexpress-temaer på spørsmål-og-svar form.