Support

NADAexpress - PDF-problemer i avisannonser

Blokkerende feil i avisannonser

NADAexpress sjekker PDF-annonser til avis for følgende blokkerende feil:

Feilmelding Hva er galt / hva må rettes?
Inneholder Acrobat skjema Annonsen inneholder ett eller flere Acrobat skjemaer for utfylling (eng.: 'forms'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en!
Inneholder Acrobat merkelapp Annonsen inneholder en eller flere Acrobat 'gule lapper' (eng.: 'annotations'). Kan skyldes bruk av aktive web- og mail-linker. Ikke lov i annonser til trykking.
Inneholder Acrobat signatur Annonsen inneholder Acrobat signatur(er). Kan skape forvirring. Slå av signaturbruk i programmet som har laget/sjekket PDFen.
Bruker CIE-basert farge Noen av objektene eller noe av teksten har farge angitt i enten CalRGB, CalGrey eller lab. Slike CIE-baserte fargesystemer er ikke lov i NADA annonser.
Bruker ICC-basert farge (1 komponent) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (1 verdi pr pixel). Ikke lov i NADA annonser til avis.
Bruker ICC-basert farge (3 komponenter) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (3 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA annonser til avis.
Bruker ICC-basert farge (4 komponenter) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en ICC-basert farge (4 verdier pr pixel). Ikke lov i NADA annonse til avis.
Bruker RGB-farge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har fargen angitt i DeviceRGB. Ikke lov i NADA-annonser til avis.
Bruker RGB-definert spotfarge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som er definert i DeviceRGB. Ikke lov i NADA-annonser til avis.
Udefinert eller ulovlig definert spotfarge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som enten er udefinert eller er definert i et fargesystem som er ulovlig i NADA annonser både for avis og for magasin. Bruk CMYK-definisjon av spotfarger!
Bruker RGB-farge (DeviceN) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i DeviceRGB via en PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN. Ikke lov i NADA-annonser til avis.
Ulovlig farge i DeviceN Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA annonser (via en PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN).
Bruker RGB-farge i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis.
Ulovlig farge i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser.
Bruker RGB-farge i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i DeviceRGB farger. Ikke lov i NADA-annonser til avis.
Ulovlig farge i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser.
Inneholder passmerker Utenfor selve annonsen er det objekter med farge definert som 'All'. Alt tyder på at dette er pass- eller skjæremerker. Avisannonser skal ikke ha slike.
Produsert med PDFWriter PDF-filen er produsert med Acrobat PDFWriter. Dette gir ikke bra nok resultater, og er ikke lov for NADA-PDFer hverken til avis eller magasin.
Mer enn 1 side PDF-filen er på mer enn 1 side. Annonse-PDFer kan bare være på 1 side. (Annonse-sett som skal trykkes på mer enn 1 avisside, må sendes som separate ensides annonser.)
For gammel PDF-versjon PDFen bruker PDF-format versjon 1.0 eller 1.1. Dette er utgamle versjoner som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for bl.a. korrekt fargehåndtering. Versjon 1.2 er et absolutt minstekrav. Versjon 1.3 eller høyere anbefales.
Font xxx er ikke innbakt I annonsen brukes font xxx, men denne er ikke bakt inn i PDF-filen. For å sikre korrekt gjengivelse skal ALLE fonter være bakt inn.
Bruker Type3-font I annonsen brukes en eller flere Type3 fonter. Slike fonter er tunge å håndtere, og de har høyere risiko for feil/mangler enn andre typer fonter. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til avis. Type1-fonter anbefales.
Ukjent og ulovlig fonttype I annonsen brukes en eller flere fonter av ukjent fonttype. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til avis. Type1-fonter anbefales.
Bruker MultipleMaster-font I annonsen brukes font xxx, som er en MultipleMaster-font. MultipleMaster er en utdatert teknologi, og bruk av MM-fonter i dag gir for høy risiko for feilaktig resultat.
Bilde med feil i bildedata Det er feil i bildedataene til et av bildene i annonsen.
Bruker OPI PDF-filen inneholder OPI-referanse til eksternt bilde. Tilhørende bilde internt i filen har så lav oppløsning at dette ser ut som "ekte" OPI-bruk, noe som ikke fungerer i NADA-annonser.
Advarsler for aviser

NADAexpress gir en advarsel for følgende forhold som oppdages i en PDF-annonse til avis:

Advarsel Hva må sjekkes og eventuelt rettes opp?
Bruker fonten Courier Deler av annonseteksten er i Courier. Dette kan være OK, men kan også bety at opprinnelig font er blitt byttet ut. Sjekk!
Ultratynn strek Annonsen inneholder strek(er) tynnere enn 0,1 punkt (= 0,04 mm). Trykkresultatet av så tynne streker i avistrykk er uforutsigbart.
Halvtonebilde med unødvendig høy oppløsning Det er unødig mye data i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på over 320 ppi (bildeelementer pr tomme). 200 ppi er tilstrekkelig for et godt trykkresultat i avis.
Halvtonebilde med lav oppløsning Det kan være for lav oppløsning i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 150 ppi (bildeelementer pr tomme). 200 ppi anbefales for å være sikker på et godt trykkresultat i avis.
Strektegning med unødvendig høy oppløsning Det er unødig mye data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på over 1400 ppi (bildeelementer pr tomme). 800 ppi er normalt tilstrekkelig, mens opptil 1270 ppi kan brukes ved høy detaljeringsgrad.
Strektegning med lav oppløsning Det er trolig for lite data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 600 ppi (bildeelementer pr tomme). 800 ppi er normalt tilstrekkelig, mens opptil 1270 ppi kan brukes ved høy detaljeringsgrad.
Unormal bit-dybde Ett eller flere av bildene i annonsen har en bitdybde som hverken er 1 eller 8. Dette er uvanlig og kan lage krøll. Sjekk!
Flerfarget tekst i liten skrift Flerfarget tekst i liten skriftgrad kan gi dårlige trykkresultater (på grunn av selv bare svært liten mispass i trykken). Advarselen gis ved flerfarget skrift i mindre enn 8 punkt.
Passmerkefarget tekst i annonsen PDFen inneholder passmerkefarget tekst inne på siden. Kan gi dårlig trykkresultat på grunn av mispass.
Svart tekst med Cyan, Magenta og Gul i tillegg Svart tekst har C M Y-komponenter i tillegg. Kan gi dårlig trykkresultat på grunn av mispass.