Support

NADAexpress fargekonvertering

I en ny versjon av NADAexpress som kom i slutten av juni 2018, ble NADAs fargekonverteringstjeneste, som fram til da var blitt gjort i en separat nett-applikasjon kalt NADAcmyk, utvidet og integrert i NADAexpress. Samtidig ble den separate NADAcmyk lagt ned. På disse sidene finner du det du trenger å vite for å bruke den integrerte konverteringen i NADAexpress. På inneværende side finner du en del generell informasjon. På underliggende sider finnes det mer detaljert beskrivelse. Disse sidene er organisert slik:

NADAexpress fargekonvertering er et enkelt nettbasert opplegg for å fargekonvertere PDF-filer. Det er rettet mot brukere som trenger assistanse til å få angitt farger på riktig/best mulig måte i annonse-PDFer til aviser og magasiner.

I slike PDF-annonser skal fargene være uttrykt ved hjelp av trykkfargene CMYK. PDF-formatet har mange forskjellige måter å uttrykke farger på, men for

  • — å gjøre det lett å få riktige farger på trykk

  • — i størst mulig grad å unngå fargediskusjoner etter at annonsen er trykket

har avisene valgt å standardisere på - kreve! - slik fargeangivelse i CMYK, mens magasinene ikke har dette som et absolutt krav, men klart foretrekker det.

Med NADAexpress fargekonvertering kan man gjøre om alle slags PDFer slik at fargene etter konvertering er angitt i CMYK. Man laster opp PDFen sin til NADAexpress, og etter fargekonvertering henter man filen ned igjen til egen maskin og/eller fortsetter med å sende den fra materiellsendingsdelen av NADAexpress.

Fargekonvertering til avis skjer i henhold til ISO 12647-3. Dette gjelder både for konvertering til CMYK og for konvertering til gråtoner - populært kalt svart/hvitt. ISO-standarden er blitt oppdatert med nye ICC-profiler. Fra juni 2023 har NADA tatt i bruk de nye profilene: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc for farger og WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc for gråtoner.

Til magasin kan det bare konverteres til CMYK-farger. Forskjellige magasiner kan tildels trykkes på forskjellig papir, og noen kan ha forskjellige krav for annonsen avhengig av om den skal til omslaget eller til innmaten. Derfor må begge deler angis før konvertering kan bli utført. Man kan enten angi magasin og omslag/innmat og la NADAexpress finne korrekt konverteringsprofil automatisk, eller man kan angi ICC-profilen direkte.

For å bruke NADAexpress fargekonvertering må man være registrert NADAexpress bruker. Det er lett å registrere seg - bare gå til www.nada.no og klikk på en av de store knappene og velg så Registrering, så er det gjort på et blunk.