Support

NADAexpress fargekonvertering - komme i gang

For å bruke NADAexpress fargekonvertering må du være registrert som NADAexpress-bruker. Er du ikke det, så gå til www.nada.no, klikk på en av de store knappene og velg Registrering i dialogen som vises.

Når du er registrert og har fått brukernavn og passord, går du til www.nada.no og klikker på den store oransje knappen som heter NADAexpress fargekonvertering. Så taster du inn brukernavn og passord og klikker på Fargekonvertering-knappen. På nettsiden som vises da, må du først velge fil som skal konverteres, og så angi hvilken avis/hvilket magasin den skal til.

Fil kan velges enten fra eget system (det er klart det vanligste) eller fra brukerhistorien din i NADAexpress. Bruk den knappen som passer, og velg fil. Fra brukerhistorien bruker du HentPDF-symbolet ytterst til høyre.

For konvertering av en avisannonse kan du velge mellom konvertering til CMYK-farger eller til gråtoner (ofte kalt svart/hvitt). Velg, og klikk så på Konverter avisannonse.

For konvertering til magasin må det angis ICC-profil som skal styre konverteringen. Dette fordi magasinene trykkes på litt forskjellige typer papir. En del magasiner har også forskjellig papir på omslag og på innmat. For å angi ICC-profil kan du enten angi magasin pluss omslag/innmat der dette er aktuelt, eller du kan velge ICC-profil direkte. Klikk så på Konverter magasinannonse.

Filen din blir nå lastet opp til NADAs server om den ikke er der fra før. Der blir den konvertert til en ny fil i CMYK-farger eller svart/hvitt i henhold til valgene dine. Når konverteringen er ferdig, blir det vist en ny side som sier hvordan det gikk. På denne siden kan du både

  • — laste ned den konverterte filen til egen maskin

  • — gå videre til Materiellsending for å sende den konverterte filen til den/de som skal ha den

NADAexpress forsøker etter beste evne å foreslå et godt navn på den konverterte filen. Hvor vellykket dette vil være, avhenger av nettleseren som brukes. Uansett kan du overstyre navnet som foreslås, så merkelige navneforslag fra NADAexpress/nettleser skaper ikke store problemer.

Dersom PDFen du vil konvertere til CMYK, allerede er i CMYK-farger, vil du få meldingen «Konvertering unødvendig».

Dersom det er noe alvorlig galt med PDFen din, slik at konverteringsprogrammet ikke klarer å lese den, vil du få en melding av typen «Filen kunne ikke konverteres». Dette kan for eksempel skje hvis

  • — filen er kryptert (da kan ikke NADAcmyk åpne den)

  • — filen ikke er en PDF

  • — PDF-filen er seriøst ødelagt på en eller annen måte