Support

Nedlasting

På disse sidene finner du alle nedlastbare filer i forbindelse med dokumentasjon og bruk av NADA. Klikk på lenkene for å gå til ønsket side.

Hjelpefiler til annonseproduksjon

Herfra kan du laste ned hjelpe- og innstillingsfiler som trengs for å få grei produksjon av NADA-annonser. Det er snakk om bl.a. filer til bruk sammen med programmer fra Adobe og Quark.

Fargestyring for avisannonser

Fra og med 01.01.2012 er det ISO-standarden 12647-3 som gjelder, også i Norge. I 2015 ble standarden revidert, bl.a. med nye ICC-profiler for farger og for gråtoner. På denne siden kan du laste ned disse.

ICC-profiler for magasin

På denne siden kan du laste ned forskjellige ICC-profiler som kan brukes til fargekonvertering av bilder til magasinannonser.