NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

Aktuelt - siste

22.06.2023: – Oppdatert standard for fargekonvertering til avis

Helt siden årsskiftet 2011/2012 har en ICC-profil fra Ifra (ISOnewspaper26v4.icc) vært NADAs standard for fargekonvertering av avisannonser. Denne forutsetter at avisene – sett utenfra – har en punktstigning på 26 % i sin produksjonsprosess.

Det kom for noen år siden en oppdatert versjon av denne ICC-profilen. Den heter WAN-IFRAnewspaper26v5.icc. Denne forutsetter fortsatt en punktstigning på 26 %. Profilen er mer akromatisk enn sin forgjenger. Det betyr at det – særlig i de mørke fargetonene – brukes mer svart trykkfarge og mindre av en blanding av cyan, magenta og gul. Samtidig er øvre grense for samlet mengde trykkfarge i et punkt redusert fra 240 % til 220 %.

Etter å ha testet en del med den nye profilen, og fått innspill fra de tyngre avis-grafiske miljøene her i landet, har NADA valgt å oppgradere fargekonverteringen i NADAexpress til å bruke den nye profilen. Samtidig er nedlastingssidene og dokumentasjonen på supportsidene oppgradert. Et poeng med overgangen er å holde følge med utviklingen i ISO-standarden for avisproduksjon.

Det er begrenset forskjell på resultatene etter konvertering med henholdsvis gammel og ny ICC-profil. Det sies at hudtoner blir bedre gjengitt med den nye. NADA anbefaler alle å laste ned og ta i bruk den nye profilen til egen fargekonvertering. Samtidig må sies at det gir ikke noe dårligere resultater enn tidligere å fortsette med å bruke den gamle, om man så ønsker.

25.04.2023: – NADAexpress 20 år!

Oppstarten av annonsesendingstjenesten NADAexpress skjedde i april 2003. Helt til å begynne med var det en rekke testsendinger, både fra NADA selv og fra kommende brukere. Det ser ut til at første annonse overført for faktisk å komme på trykk var en annonse for Kappahl. Den ble sendt fredag 25. april 2003 fra Ærlig talt reklame as til Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, for innrykking mandag 28. april.

Kappahl

NADAexpress slo raskt godt an. De tre første eksterne som registrerte seg, var T4M AS, Budstikka og Helgelands Blad. Alt i alt var det 18 brukere som registrerte seg i oppstartsmåneden april, og i mai hele 55. I mai 2003 ble det gjort hele 355 enkeltsendinger av annonser – de aller fleste ekte annonser som kom på trykk.

27.01.2023: – NADAexpress jubileum: Annonsesending nr 1.800.000!

Fredag 27. januar om formiddagen gjorde NADAexpress sin annonsesending nr 1.800.000. Annonsen var en helsides annonse for Helgø Meny. Den ble sendt fra Skarp Reklamebyrå AS til Stavanger Aftenblad, for innrykking mandag 30. januar. PDF-annonsen var på hele 21,6 MB, noe som er relativt stort for en NADAexpress-annonse. Den gikk gjennom PDF-sjekkingen på NADAexpress uten advarsler av noe slag.

Historien om Helgø startet i det små i Hillevåg i 1959, da kjøpmann Halvar Helgø åpnet Helgø Snarkjøp i Malmgården. I dag er Norgesgruppen største eier i Helgø Meny Rogaland AS, som har 16 butikker.

Skarp Reklamebyrå holder til i Sandnes, og sender jevnlig annonser med NADAexpress til Stavanger Aftenblad.

09.12.2020: Versjon 4.2 av NADAexpress er lagt ut

Onsdag 9. desember ble NADAexpress oppgradert til ny versjon. De viktigste forbedringene og endringene er følgende:

• Mottakerdelen i NADAexpress er oppdatert til samme nye visuelle utseende (GUI) som Avsenderdelen fikk i juni 2019. Dette gjelder begge sidevariantene for Materiellmottak og sidene for Site og Mottaker innstillinger.

• Avsendere som bruker NADAexpress Web Services har nå samme mulighet som andre brukere for automatisk fargekonvertering dersom PDF-sjekkingen gir fargefeil.

• Ett-trinns valg med nedtrekksmenyer. I tidligere versjoner måtte man først angi et element i nedtrekksmenyen og så klikke på en Velg … -knapp. I versjon 4.2 holder det å velge i nedtrekksmenyen.

• NADAs opprinnelige filformat «NAD-filer» – som var annonse og følgeseddel integrert i samme fil – er nå helt fjernet både fra brukergrensesnitt og fra programkode. Denne forbedringen/forenklingen har vært forberedt gjennom lengre tid, slik at pr. releasedato var det ikke lenger noen mottakere som var avhengige av å få filer på dette formatet.

• På mottakersidene vil annonser mottatt inneværende dato ha en rød trekant. Dette for å gjøre det lettere å se at det har kommet nye annonser.

 

I tillegg kommer følgende små forbedringer:

• Oppdaterte Hjelp-filer både for fil-sjekking og for forklaringer på hver enkelt side

• I brukergrensesnittet: En del fargeendringer; høyere oppløst grafikk

• Enklere tilbakemelding dersom man forsøker å sjekke en fil som ikke er PDF

• Diverse retting av småfeil

NADAs supportsider for mottakere vil i snarlig fremtid bli oppdatert for å samsvare med denne versjonen.

17.06.2019: Versjon 4.0 av NADAexpress legges snart ut

NADA xpress 4.0

I løpet av noen dager kommer en ny versjon av NADAexpress. Annonsesendere vil se at brukergrensesnittet er totalt forandret, mens mottakerne - avisene og magasinene - ikke vil se noen særlig forskjell på de sidene de bruker. Begrensninger i budsjettet har gjort at ikke disse også kunne få ny GUI i denne omgang. Figuren til venstre viser et eksempel på det nye grensesnittet for avsendere.

I den nye versjonen kan NADAexpress "automatisk" rette opp avisannonser som får fargefeil i PDF-sjekkingen. Om annonsen bare har denne typen blokkerende feil så kan brukeren slippe å styre fargekonverteringen selv. Isteden sier man bare til NADAexpress at "fiks dette og gå rett videre til følgeseddelutfylling". Tilsvarende kan ikke gjøres for magasinannonser ettersom konvertering av slike krever input om hvilken ICC-profil som skal brukes.

Hovedmålet med den nye versjonen er å gjøre NADAexpress lettere å bruke og mer tidsmessig i uttrykket: Enklere, renere og med mye mindre tekst enn i tidligere versjoner.

26.06.2018: Ny versjon av NADAexpress

Om kvelden tirsdag 26. juni ble det lagt opp en ny versjon av NADAexpress, med betydelige utvidelser i forhold til foregående versjon.

Den store nyheten er at fargekonvertering nå har blitt integrert funksjonalitet i NADAexpress. Det betyr bl.a. at dersom man får fargefeil i PDF-sjekkingen av en annonse, kan man få konvertert denne til lovlige farger uten å gå ut av NADAexpress. Brukergrensesnittet gjør det enkelt å konvertere filen og så forsøke på nytt med sjekking og sending.

Den integrerte fargekonverteringen kan gjøres både for avisannonser og magasinannonser. Konvertering til avis skjer alltid etter ISO-standarden 12647-3. For konvertering til magasin må man enten angi aktuelt magasin eller velge en ICC-profil direkte - dette for å sikre at annonsen konverteres slik mottakeren skal ha den.

Samtidig med releasen blir den frittstående fargekonverteringstjenesten NADAcmyk stengt ned. Den er det ikke bruk for lenger. Men dette betyr også at for fremtiden må man være registrert bruker av NADAexpress for å benytte NADAs fargekonvertering. Heldigvis er det enkelt å registrere seg!

Det er en rekke andre forbedringer også i den nye versjonen. Avsendere vil merke at Følgeseddelsiden har fått en litt annen layout, mens en del mottakere vil ha glede av at mulighetene til automatisk filnavning av mottatte filer er utvidet.

31.05.2017: Per Edv. Trevland slutter i NADA – Geir Engen tar over

Geir Engen

Daglig leder i NADA Per Edv. Trevland, som har ledet NADA siden 2006, slutter i NADA ved utgangen av mai for å gå over i pensjonistenes rekker. I hans periode som NADA-sjef har det skjedd en spennende utvikling både med NADA som firma og med annonsemarkedet. Siden 1. januar 2006, da Per Edv. begynte, har NADAexpress utført rundt 1.480.000 annonsesendinger.

Fra 1. juni tar Geir E. Engen, som er MBL sin Fagsjef for Digital Utvikling, over som daglig leder i NADA. Geir skal utføre denne jobben ved siden av de mange andre oppgavene han allerede har i og for MBL. NADAs virksomhet fortsetter akkurat som før, med hovedvekt på standardisering og på trygg drift og support for brukerne av NADAexpress.

Styret i NADA består fra april 2017 av Tom Lekang (Amedia), Kristin Steien Bratlie (Mentor Media) og Martine Skau (Schibsted).

24.11.2016: Ny release av NADAexpress

NADAexpress ble oppdatert til ny versjon om kvelden 24. november 2016. Også denne nye versjonen inneholder noen viktige forbedringer av funksjonaliteten for annonsesendere. NADAs supportsider er oppdatert tilsvarende. For mottakerne er det ingen endringer av betydning.

Det store og viktigste poenget i denne releasen, er at avsendere nå kan hente opp igjen fra brukerhistorien filer for fornyet sending. Dersom man typisk oppdager at en tidligere sendt fil skal sendes også til andre mottakere, er det bare å finne den frem fra brukerhistorien. Man trenger altså ikke laste opp filen fra eget system på nytt. Denne endringen har konsekvenser som viser seg på flere forskjellige sider.

 • Et «HentPDF»-ikon på alle aktuelle rader i brukerhistorien. Alle rader i brukerhistorien som har referanse til en PDF-annonse, har fått et "HentPDF"-ikon ytterst til høyre. Det ser slik ut:

Brukerhistorien

Når man klikker på et slikt «HentPDF»-ikon, kommer man rett til siden for å velge fil for sending, med den aktuelle filen forvalgt.

Et helt likt ikon er lagt inn på siden for Brukerhistorie detaljer, med akkurat samme virkemåte.

 • Bedrede søkemuligheter i brukerhistorien. De nye mulighetene for å hente gamle filer legger opp til øket bruk av brukerhistorien. For å gjøre det lettere å finne det man leter etter, er det lagt inn to søkefelt, for henholdsvis Mottaker og Filnavn. Når disse brukes, blir bare hendelser som matcher angitt mottaker og angitt filnavn, vist. Kan selvfølgelig brukes samtidig eller hver for seg.

søkemuligheter

 • Tilsvarende hente-mekanisme er innført i NADAbox. For å gjøre NADAexpress-løsningen mest mulig ensartet, er tilsvarende hentemekanisme lagt inn også i NADAbox. Der ser oversiktssiden nå slik ut:

hentemekanisme

Også her virker ikonet på akkurat samme måte: Når man klikker på det, kommer man rett til siden for å velge fil for sending, med aktuell fil forvalgt.

Et helt likt ikon er lagt inn på siden for NADAbox detaljer, med akkurat samme virkemåte.

 • Siden for å velge fil for sending ser annerledes ut. I tråd med det ovenstående, har siden for å velge fil for sending fått et noe endret utseende:

Velge sending

Den øverste av de tre knappene er den «vanlige» knappen for å velge en fil fra egen PC/Mac eller eget system ellers for sending. De to andre er nye, og gir lett tilgang til brukerhistorien og til NADAbox fra VelgFil-siden. Bare brukere med påslått NADAbox vil ha den siste knappen.

06.09.2016: Oppdatering av NADAcmyk

I slutten av august var det en bruker som rapporterte inn til NADA Support noe han mente måtte være en feil i NADAs fargekonverteringsløsning NADAcmyk. Han fikk fargefeil i NADAexpress på en fil som var blitt konvertert i NADAcmyk, og slik skal det ikke være. Undersøkelser viste at brukeren hadde rett - i sjeldne tilfeller hendte det at et ICC-basert fargerom ikke ble konvertert. Feilen lot seg rette ved å modifisere en innstillingsfil for NADAcmyk. Den nye og forbedrede versjonen ble lagt ut tirsdag 6. september.

03.05.2016: Trøndelagspakken på NADA

Trøndelagspakken er en avissamkjøring i midt-Norge. De fleste avisene i samkjøringen har lenge vært på NADA, og fra 1. mai 2016 ble de resterende avisene i samkjøringen også med i NADA-katalogen. Dermed kunne samkjøringen som sådan legges inn som en Felles gruppe i NADA-katalogen, og all annonsesending til alle eller et utplukk av avisene i samkjøringen kan gjøres på NADAexpress.

Printdelen av Trøndelagspakken består av 17 aviser som dekker områdene fra Oppdal i sør til Brønnøysund i nord. Dette er Adresseavisen, Brønnøysunds Avis, Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Inderøyningen, Innherred, Lokalavisa Verran Namdalseid, Malvik-Bladet, Namdalsavisa, Opdalingen, Snåsningen, Steinkjer-Avisa, Stjørdalens Blad, Sør-Trøndelag, Trønder-Avisa, Trøndebladet og Ytringen. Disse avisene har et totalopplag på 146.500 og treffer over 360.000 lesere ved hver utgivelse.

Trøndelagspakken tilbyr skreddersøm, slik at man kan velge ut akkurat de av samkjøringens aviser man vil. Dette passer bra med slik samkjøringen er lagt opp som gruppe i NADAexpress. Velg Trøndelagspakken enten i listen over Alle mottakere eller i oversikten over Felles grupper. Da blir alle de 17 avisene lagt i mottakerfeltet. Der klikker man vekk eventuelle aviser som ikke skal ha den aktuelle annonsen, før man fyller ut følgeseddelen for de gjenværende - som skal! - enten under ett eller individuelt, og så sender man annonsen.

06.04.2016:
Ny release av NADAexpress

NADAexpress ble oppdatert til ny versjon om kvelden 5. april 2016. Den nye versjonen inneholder en del viktige forbedringer av funksjonaliteten for annonsesendere. For mottakerne er det denne gangen ingen endringer av betydning.

For dem som sender annonser, er det på følgende tre områder det er omfattende/viktige endringer:

 • Mer omfattende støtte ved registrering som ny bruker i NADAexpress. Det har vist seg at flere enn antatt har hatt større og mindre problemer i selve registreringsprosessen. De relevante sidene i NADAexpress, samt støttetekster og innholdet i utsendte e-poster er blitt gjennomarbeidet og utvidet. Nå skal det være enklere å få registreringen riktig på første forsøk, og så å kunne holde seg til en og samme NADAexpress-bruker istedenfor å registrere stadig nye. Det er også lagt inn validering av de e-post-adressene som registreres, slik at man unngår brukere med ugyldige e-post-adresser.

 • Endret betydning av «Rett til følgeseddel». Knappene for «Følgeseddel til avis» og »Følgeseddel til magasin» har fått en litt annen virkemåte.

  Tidligere
  var det slik at disse knappene tok en rett til følgeseddelsiden uansett, og man fylte ut følgeseddelen og klikket på «Send». Men annonsefilen ble nødvendigvis preflightet allikevel, og dersom den hadde blokkerende feil ble den ikke sendt - uten at avsender fikk noen eksplisitt beskjed om dette.

  fungerer disse knappene slik at dersom filen inneholder blokkerende feil, kommer man ikke til følgeseddelsiden, men derimot til siden for preflight feedback så man kan se hva den blokkerende feilen er. Og filen sendes ikke! På denne måten unngår man misforståelser.

 • Nye og avanserte muligheter på følgeseddelsiden. Figuren nedenfor viser hvordan øverste del av følgeseddelsiden ser ut nå. Til venstre for lista med mulige mottakere er det en «bokstav-velger». Klikk på ønsket bokstav så hopper lista til første mottaker som starter på den bokstaven. På figuren er det nettopp klikket på «P». Nyttig for å slippe mye manuell scrolling.

  Og over lista er det en innretning som - for dem som vil bruke den! - gjør det mulig å filtrere/korte ned lista til de mottakerne man oftest bruker eller er interessert i. Hvis man velger «Alle» - slik figuren viser og som er default - fungerer alt som det har gjort tidligere. Velger man «Favoritter» får man opp deltakerne i ens egen spesialgruppe Favoritter, som man kan legge mottakere i med knappen under høyre liste, og for øvrig vedlikeholde på Gruppe-siden. «Sist brukte» vedlikeholdes av systemet og inneholder mottakere man har sendt til den siste tiden. De to knappene for grupper viser bare grupper - ikke enkeltmottakere.

  Følgeseddel

 

Juni 2015:
DigiRek-prosjektet termineres etter forprosjektet.

Forprosjektrapporten ble ferdigstilt primo februar 2015, omtrent i henhold til prosjektplanene. Den ble behandlet i NADAs styre i flere runder, og ble på initiativ fra styret sendt på «høring» til ressurspersoner i Schibsted og Amedia. Vurderingen fra disse kan oppsummeres slik:

— «DigiRek» vil ha begrenset kostnadsreduserende effekt for mediehusene

 • — Det foreligger en klar risiko knyttet til samlede utviklingskostnader

 • — For mediehusene vil det, på grunn av andre omfattende og prioriterte prosjekter, være svært utfordrende å engasjere seg i et «DigiRek» prosjekt i regi av NADA

De to første punktene kom overraskende, ut fra forprosjektrapportens konklusjoner som viste det motsatte. Det tredje punktet var en risiko som måtte påregnes, ettersom forprosjektet ikke hadde kartlagt tilgjengeligheten av nødvendige personressurser i de store mediehusene.

Det ble på NADAs styremøte tidlig i april 2015 gjort følgende vedtak: «Videre arbeid med og utvikling av DigiRek som en bransjedefinert nett- og serverbasert tjeneste for mottak, verifisering, digitalisering og arkivering av byrårekvisisjoner vedtas terminert.»

Dermed var det også uaktuelt å videreføre det tilhørende SkatteFUNN-støttede F&U-prosjektet, som het DigiRek F&U. Dette prosjektet ble formelt terminert med en Sluttrapport i juni 2015.

09.06.2015: Åpnet for ICC-basert farge i magasinannonser

Fra og med i 9. juni 2015 gir ikke lenger NADAexpress blokkerende feil på bruk av ICC-baserte farger i annonser til magasin. Isteden gis bare en advarsel som forklarer litt om mulig risiko ved slik fargebruk. NADAs supportsider er oppdatert tilsvarende. Bl.a. forklarer de nå mer om hva ICC-baserte farger er for noe og om hvordan de kan brukes i annonser.

I annonser til avis kan man fortsatt ikke bruke ICC-basert farge.

Det var en av de store magasinmottakerne som våren 2015 kontaktet NADA Support og mente at tiden nå var moden for å tillate bruk av ICC-basert farge. Begrunnelsen var at det etter hvert var blitt ganske så vanlig å benytte slike farger, og at alle de store mottakermiljøene trolig klarer å håndtere disse helt problemfritt.

NADA gjorde noen undersøkelser blant de andre mottakerne av magasinannonser, og fikk bekreftet disse antakelsene. Dermed var det enkelt å si ja til forslaget. Men først måtte det gjøres noen omfattende endringer/utvidelser på NADAs supportsider, og det måtte justeres en del i selve preflightsjekkingen.

Det gis nå advarsler der det sies at å bruke ICC-baserte farger i magasinannonsene i hovedsak bør være greit, men at det i prinsippet gjør annonsene noe mindre trygge enn ellers fordi det kan være en mer komplisert prosess for mottaker å konvertere korrekt, og ting kan gå galt dersom avsender bruker feil ICC-profiler. Det anbefales å bruke CMYK-farger.

Selve frislippet skjedde altså om morgenen tirsdag 9. juni. Så langt ser det ut til at dette har gått helt greit.

10.03.2015 – NADAexpress oppdatert

NADAexpress ble oppdatert til ny versjon om kvelden 10. mars 2015. Den nye versjonen har noen funksjonalitetsforbedringer både for avsendere og mottakere, og en del forenklinger i utseendet av noen av nettsidene i løsningen.

Avsenderne vil se at Brukerhistorie-siden nå kan sorteres med ikoner i kolonneheadingene istedenfor med dedikerte radioknapper. Og flytskjemaet i toppen av de sidene man er innom når man sender annonser, er forenklet og stilisert. Hensikten er å klargjøre for større endringer og bredere sider på sikt.

Brukere som har annonsemottaket sitt på NADAexpress får nå tilgang til mer informasjon for hver enkelt mottatt sending. Denne finner man når man ser på detaljene for sendingen, både i form av en tekstlig link som kan vise resultatet av PDF-sjekkingen av annonsen, og i form av info-ikoner for hver enkelt mottatt fil (annonse-pdf, NAD-fil, følgeseddelfiler) som kan vise detaljert informasjon om selve filoverføringene.

En del mottakerbrukere benytter funksjonalitet for å lage såkalte brukerdefinerte filnavn. Denne funksjonaliteten er nå utvidet for å tillate større kontroll enn hittil over det tegnsettet som kan benyttes mot det enkelte mottakersted. NADA vil etter hvert ta kontakt med de mottakerne dette gjelder for å sørge for en bedre tegnsettstilpasning enn hva som har vært mulig tidligere.

08.09.2014 – DigiRek-prosjektet godkjent av SkatteFUNN

NADAs nye prosjekt «DigiRek» tar sikte på å forenkle, effektivisere og ikke minst gi mer fleksibilitet i håndteringen av byrårekvisisjoner. Prosjektet fikk den nødvendige godkjenningen fra SkatteFUNN 08.09.2014, og arbeidet i prosjektet startes opp for alvor i nær fremtid. Les mer her.

10.02.2014 – Oppdaterte nettsider

NADA har tatt en gjennomgang og en foreløpig redesign av nettsidene sine. Målsetningen har vært å sørge for at alt stoffet er up-to-date og samtidig gjennomføre første fase i en visuell redesign av sidene. Den nye forsiden har nå forskjellige «innganger» til NADAexpress for avsendere og for mottakere, for å gi litt enklere oppstart for sistnevnte gruppe.

25.10.2013 – NADA-serverne flyttet

NADAs servere, der NADAexpress og andre løsninger kjøres, ble fredag 25. oktober 2013 flyttet til et høysikkerhets datasenter på Rosenholm utenfor Oslo - Digiplex Rosenholm Center. Serverne står i firmaet Teknograd sin lokasjon her i et av landets mest sikre datasenter.

Datasenteret er sertifisert i henhold til EN ISO 9001:2008 og er blant landets sikreste og mest moderne datarom, med full redundans/sikring på områder som strømtilførsel, nettverk og kjøling, i tillegg til brannberedskap, kontinuerlig overvåkning og høy fysisk sikkerhet. Datasentet har flere linjer med Gigabit kapasitet ut mot verden og det sentrale norske knutepunktet NIX. Denne infrastrukturen sikrer høyhastighets internettlinjer med full redundans.

Flyttingen av NADAs servere er gjort for å opprettholde en så høy sikkerhet som mulig for kontinuerlig og problemfri drift.

01.05.2013 – NADAexpress oppdatert

NADAexpress ble oppdatert til ny versjon i løpet av 1. mai 2013. Løsningen ble tatt ned 30. april kl 19, og var oppe igjen i ny versjon kl 14 den 1. mai. 

Den nye versjonen har mye ny funksjonalitet, i all hovedsak rettet mot mottakere av annonsene, altså avisene og magasinene. For det store flertall av brukere, nemlig de som sender annonser, er det aller meste akkurat som før. En liten endring for disse: Nå kan man legge inn mobilnummer og epost-adresse til avsenders kontaktperson på følgeseddelsiden. 

Utvidelsene for mottakere er svært omfattende: De nye mottakersidene kan fungere som et komplett nettbasert annonsemottak. Dette tillater at løsninger som NADAstasjon (på rimelig kort sikt) og NADA Annonsemottak (på mye lengre sikt) kan fases ut.

Samtidig ble det lagt innen rekke nye supportsider, der de nye mottaker-mulighetene beskrives. Interesserte mottakere kan lese her.