NADAexpress sending

NADAcmyk fargekonvertering

 

Løsninger - NADAexpress Web Services

NADAexpress Web Services er en slags «handsfree NADAexpress». Det er en annonsesendingstjeneste over internettet tilgjengelig for programmer, for å sende annonser på tilsvarende måte som levende brukere gjør med NADAexpress.

NADAexpress WebServices («NXWS») er et sammenhengende sett med Web Services for

  • — å laste ned en oppdatert versjon av NADA-katalogen, beregnet på WebServices-bruk

  • — å initiere overføringer av annonsefiler og følgeseddeldata via NADAexpress

  • — å sjekke status på slike overføringer

Merk at NXWS i versjon 1 ikke omfatter overføring av annonser til magasiner.

Typiske brukere av NXWS vil være annonseprodusenter som benytter et skreddersydd program for å generere store mengder annonser i PDF, gjerne ut fra maler. Rekrutteringsfirmaer, forhandlerkjeder, de største og mest spesialiserte annonseprodusentene, … – etter hvert vil listen kunne bli lang.

Annonseprodusenter som ønsker å benytte seg av NADAexpress, kan ikke få til dette på egenhånd. De må kontakte NADA for å få en avtale om slik bruk, og også for å få tilgang til diverse informasjon som er nødvendig for å benytte tjenesten.

NXWS er i utgangspunktet en gratis tjeneste. Unntaket er dersom en NXWS-bruker skulle trenge overdreven bruk av support ved utvikling/oppstart – dette vil kunne bli fakturert.