NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

Løsninger - NADAexpress

NADAexpress

NADAexpress er en internettbasert løsning for overføring av annonser til aviser og magasiner. Tjenesten har fra starten av vært rettet mot kreative byråer, in-house byråer, frittstående annonseprodusenter, annonsedistributører, ... , kort sagt alle som skal sende ferdigmateriell til avisene og magasinene i Norge. Fra mai 2013 kan også mottakerne av annonser - altså aviser og magasiner - bruke NADAexpress for å styre og arbeide med annonsemottaket sitt. Fra juni 2018 er fargekonvertering blitt integrert funksjonalitet i NADAexpress.

Registrering

NADAexpress er bare for registrerte brukere. Dette gjelder enten man bruker løsningen for å sende annonser eller for å jobbe med mottatte annonser.

NADAexpress for avsendere

Med NADAexpress kan man på en enkel måte sende annonser i PDF-format til de aller fleste norske aviser samt en lang rekke magasiner og ukeblader, bare ved å bruke nettleseren sin. Før en annonse kan overføres til mottaker, blir den kvalitetskontrollert for feil og mulige svakheter. Det gis tilbakemelding på skjerm om ting i PDF-filen som ikke er slik de skal være.

Virkemåte ved annonsesending

Annonsesending i NADAexpress skjer vanligvis slik:

  1. Man logger inn og velger annonseoverføringstjenesten.
  2. Man velger PDF-fil på egen maskin/server, og angir om annonsen er til avis eller til magasin.
  3. Filen lastes så automatisk opp til NADAs server.
  4. Filen sjekkes mot avisenes/magasinenes krav til PDF-annonser.
  5. Gitt at filen er fri for blokkerende feil og at man ikke lar seg skremme av eventuelle advarsler som gis, fyller man ut en enkel følgeseddel der det blant annet angis hvilke(n) mottaker(e) det er snakk om.
  6. Annonse og følgeseddel overføres til de angitte medier så snart det er ledig linjekapasitet - i de aller fleste tilfelle i løpet av sekunder.

Dersom det skulle være blokkerende feil i PDF-annonsen, eller det forekommer advarsler som man ønsker å undersøke nærmere, gis det god feedback på hva som er galt og hva man kan gjøre med det.

En annen viktig del av NADAexpress er den enkelte brukers Historikk. Dette er lagret informasjon om tidligere utført filsjekking og -sending. Ved å slå opp i historikken sin holder man oversikt over hva man har gjort og hvordan det er gått med de forskjellige sendingene. Fra historikken kan man også hente opp tidligere sendte filer for ny sending.

NADAexpress for mottakere

Den mottakerfunksjonaliteten som fra mai 2013 er lagt inn i NADAexpress, tillater annonsemottakere å bruke NADAexpress til å styre og jobbe med annonsemottaket sitt. Man kan se på mottatte annonser, få dem overført til eget system enten automatisk eller manuelt i nettleseren, man kan spesifisere hvilke typer følgeseddelfiler man vil ha, og man kan sette opp regler for når det skal sendes epost eller SMS i forbindelse med annonsemottak. Det finnes avanserte søkemuligheter for å lete blant tidligere mottatte annonser.

I NADAexpress for mottakerne er mottakerne organisert i "siter", der hver site består av én eller flere mottakere. Aviser og magasiner kan være med på samme site.

Brukere som skal arbeide med annonsemottak i NADAexpress, må kontakte NADA Support for å få slike rettigheter.

Oppetider

NADAexpress er normalt åpen for bruk 24 timer i døgnet, men beredskapen for fiksing av eventuelle problemer varierer noe:

  • — Øyeblikkelig beredskap i tidsrommet 08:00 - 16:00

  • — Noe lavere beredskap i tidsrommet 16:00 - 23:00. I praksis betyr dette at eventuelle problemer vil bli oppdaget og varslet, men at det vil medgå reisetid før rette vedkommende kommer igang med aktiv retting av feil.

  • — Ingen planlagt beredskap i tidsrommet 23:00 - 08:00.

Kostnader

For avsendere er det ingen kostnader knyttet til bruken av NADAexpress. Aviser og magasiner som mottar annonser via NADA, betaler en størrelsesavhengig lisensavgift for dette.