Om NADA

NADA AS er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening. NADAs oppgave er å fremme bruken av digitale tjenester for annonsering i norske aviser og magasiner. Denne oppgaven løser NADA ved å utarbeide standarder og å utvikle effektive programbaserte verktøy bygget på disse.

NADAs virksomhet finansieres av avisene i fellesskap. I styret for NADA sitter Tom Lekang fra Amedia, Yngve Eide fra Schibsted og Yngve Haukaas fra Agderposten. Daglig leder i NADA er fagsjef Geir Engen i MBL.

NADAs enerådende tilbud i annonsemarkedet i dag er NADAexpress, som er en nettbasert løsning for sjekking og overføring av annonser til aviser og magasiner. NADAexpress finner du her, eller bruk den blå knappen til venstre. I dag kan nesten 200 aviser og samkjøringer og over 70 magasiner ta imot annonser sendt med NADAexpress. Disse magasinene er dels avisenes egne helgemagasiner etc og dels tradisjonelle uke- og månedsblader fra ukepressen.

NADAexpress kan brukes både på norsk og på engelsk. Mange annonseprodusenter i utlandet benytter NADAexpress for å sende sine annonser til norske medier. En sentral del av annonseoverføring i NADAexpress er bruken av følgesedler, som sendes sammen med annonsen. På den måten vet mottakerne alltid hva det er de mottar, hvem som har sendt det og hvor/når det skal rykkes inn.

Siden mai 2013 har NADAexpress også inkludert funksjonalitet for annonsemottakerne – altså avisene og magasinene. De aller fleste mottakerne har tatt i bruk denne modulen for å styre og håndtere sine annonsemottak. Her er det bl.a. funksjonalitet som åpner for tett og automatisk integrering med mottakernes annonsehåndteringssystemer.

I juni 2018 ble NADAs fargekonverteringsfunksjonalitet integrert inn i NADAexpress, samtidig som den ble utvidet til også å kunne fargekonvertere magasinannonser. Avisannonser kan konverteres fra et hvilket som helst fargerom til de to aksepterte fargerommene for norske avisannonser: DeviceCMYK and DeviceGray. Magasinannonser konverteres til DeviceCMYK i henhold til korrekt ICC-profil for det enkelte magasin.

Torsdag 28. mars 2019 utførte NADAexpress sin annonsesending nr 1.700.000.

Standardisering på annonseområdet er grunnleggende viktig for å fremme og forenkle bruken av digitalt baserte annonsetjenester. NADA samarbeider med morselskapet MBL om slik standardisering, og publiserer på sine supportsider retningslinjer og hjelpemidler for korrekt utforming og teknisk formatering av printannonser til norske medier.

NADA AS

Skippergata 24, 0154 Oslo
Tlf.: 951 99 067

Kontakt: Geir Engen, e-post: ge@mediebedriftene.no, Tlf. 951 99 067

NADA teknisk support

Dersom du har tekniske spørsmål, finner du mye informasjon på våre supportsider. Hvis ikke dette er tilstrekkelig, så ta kontakt.

Tlf.: 22 59 55 55
e-post: nadahjelp@nada.no