Support

NADAexpress for mottakere

Nye muligheter for annonsemottakere

I april 2013 ble NADAexpress utvidet med mye ny funksjonalitet for annonsemottakerne – altså avisene og magasinene. Fra da av har NADA-mottakerne kunnet klare seg med å bruke den nye mottaksdelen av NADAexpress istedenfor å bruke det gamle og nå utgåtte NADA Annonsemottaksprogram for Mac.

For å benytte seg av mottakermulighetene i NADexpress må man være registrert NADAexpress-bruker og ha mottaker-privilegier. Dette siste ordner NADA support med i samråd med det enkelte mottakermiljø.

Mer om bakgrunnen for de nye mulighetene kan man lese her.

Parallelt med utvidelsen av NADAexpress ble det laget ny supporttekst og en ny blokk med supportsider. Nedenfor er en gjennomgang/oversikt, med mange muligheter for å klikke seg videre til mer detaljerte beskrivelser. Eller man kan benytte menyen til venstre.

I et nøtteskall

Man bruker mottakersidene i NADAexpress til å angi hvilke filtyper man vil ha produsert og til å vise oppdatert oversikt over mottak. For de filtypene som skal produseres angis også hvordan (ftp eller e-post) og hvor de skal overføres for å få dem dit man trenger for intern produksjon og styring. På mottakersidene er man hele tiden oppdatert på innkommende filer.

Nye muligheter

Funksjonaliteten på de nye mottakersidene i NADAexpress tilbyr

  • — Oversikt på nett over mottatte annonser

  • — Styring på nett av annonsemottaket

  • — Bedre søkemuligheter

  • — Manuell nedlasting ved behov

  • — Mange forskjellige følgeseddelformater

  • — Muligheter for varsling på e-post og SMS

Litt mer forklaring finner du her. Detaljert beskrivelse av funksjonaliteten finner du her.

Nyttig begrep: En Site («sajt»)

Begrepet "site" - som har sine røtter langt tilbake i NAD-historien - brukes også i NADAexpress: En site er en samling av én eller flere NADA mottakere som tar imot filer samme sted. Les mer om siter her.

Funksjonalitet

Den nye mottakerfunksjonaliteten i NADAexpress kan løselig deles inn i slik:

  • — Daglig bruk. Med et fornuftig oppsett vil daglig bruk kunne begrense seg til å se på mottakersiden for siten sin i en nettleser. Denne siden oppdaterer seg selv jevnlig og viser nye annonser etter hvert som de blir klargjort på serveren.

  • — Arkivsøk. Det er godt utbygget funksjonalitet for å søke blant både nye og gamle sendinger.

  • — Oppsett. Med oppsettet, som gjøres én gang for alle og gjerne i samråd med NADA support, bestemmes hva slags filtyper man vil ha, og om - og hvor - de skal overføres. Dessuten angis det om det skal sendes varsler på e-post og/eller SMS.

En mer detaljert gjennomgang av funksjonaliteten finner du her.

Filer og filtyper

NADAexpress kan produsere mange forskjellige filtyper. Det bestemmes i oppsettet hvilke filtyper den enkelte site/mottaker ønsker å få produsert og - om ønsket - overført. Man velger blant annonse-PDFer og følgesedler på ymse formater.

En detaljert gjennomgang finner du her.

Filnavn på filene fra NADAexpress

Annonsene som NADAexpress sender fra seg, må navngis slik at det ikke kan oppstå filnavnkonflikter hos mottaker. Her beskrives - for spesielt interesserte - hvordan denne navngivingen er bygget opp.

FAQ NADAexpress for mottakere

En del naturlige temaer innenfor mottaksområdet på spørsmål-og-svar form.