Support

NADAexpress for mottakere – FAQ

Hva er en site for noe?

En site er en samling mottakere - minst én! - som det er naturlig å kjøre et felles annonsemottak for.

Hvorfor så mange forskjellige følgeseddeltyper?

Fordi de forskjellige mottakermiljøene kan ha mange forskjellige ønsker/behov om hvordan de skal motta, utnytte og arkivere følgesedlene.

Hva er vitsen med den nye måten å organisere NADAs løsninger på?

To viktige og gode grunner! For veldig mange mottakere vil NADAexpress sine mottakersider være effektive og velegnete for jobbing med mottatte annonser. For NADA gjør det at all videreutvikling av annonseløsningen kan skje innenfor ett og samme utviklingsmlijø.