Support

NADAexpress for mottakere – nye muligheter fra mai 2013

Nedenfor gis en kortfattet beskrivelse av noen av nye mulighetene på mottakersidene i NADAexpress.

Oversikt på nett over mottatte annonser. Standard bruk er at siden som viser oversikt over mottatte sendinger («Site mottak») står oppe i nettleseren og oppdaterer deg selv med jevne og korte mellomrom. Man har m.a.o. hele tiden en oppdatert status over senest mottatte annonser. For hver annonse kan man se hvilke filtyper som er klargjort og status for eventuell automatisk overføring av disse.

Styring på nett av annonsemottaket. Man kan i nettleseren enkelt tilordne statusverdier til mottatte annonser, og på den måten holde kontroll. Man kan også, om ønsket, gjøre all nedlasting, plassering og navning (avhenger nok litt av nettleseren) av annonsefiler og følgeseddelfiler manuelt.

Bedre søkemuligheter. Den nye mottakersiden har en variant kalt «Avansert søk». Der kan man sette opp søkekriterier for bl.a. mottaksdato, 1. innrykk (for avis)/utgave (for magasin), samt diverse andre følgeseddelverdier. Det kan søkes i alle annonser/sendinger som NADAexpress har håndtert mange år bakover i tid. For å sørge for at listene over tilslag ikke blir urimelig lange og dermed kan både senke egen nettleser og stresse NADAexpress unødig mye, er det lagt inn begrensninger på hvor lang periode ett og samme søk kan omfatte.

Manuell nedlasting ved behov. For hver site/mottaker settes det opp hvilke filtyper pr klargjort annonse som skal genereres. Disse filene kan alltid lastes ned manuelt fra nettleseren, enten de allerede er overført automatisk eller ikke. For mottakere/siter satt opp med automatisk overføring, gir dette en grei mulighet til å hente seg inn i fall en overført fil skulle ha blitt borte eller ødelagt.

Mange forskjellige følgeseddelformater. Forskjellige brukere har forskjellige krav til hvordan følgeseddelinformasjonen skal foreligge. Noen trenger den på XML-format, for enkelt å kunne hente ut data til bruk i et programbasert styringsopplegg. Mens andre ønsker å kunne printe ut en følgeseddel med all informasjon inklusive en preview av selve annonsen. Endelig er det noen som bare trenger å se - på skjerm eller på papir - en oversikt over følgeseddeldataene i et enkelt tekstformat.

Detaljert beskrivelse av de forskjellige filformatene finner du her.

Muligheter for varsling på e-post og SMS. Man kan sette opp vilkårlig mange e-postadresser og mobilnumre som mottakere av varsling fra NADAexpress. Varsling kan gis ved to forskjellige typer hendelser:

  • — En ny annonse til mottaker er klargjort på NADAexpress. Denne typen varsling er ment for brukere som velger å laste ned annonse- og følgeseddelfilene selv.

  • — Alle filer knyttet til en ny annonse er overført til mottakers FTP-server eller på e-post. Denne typen varsling er ment for siter/mottakere som er satt opp med automatisk overføring av filer.

En mer detaljert beskrivelse av all funksjonaliteten finner du her.