Support

NADAexpress for mottakere – om siter

En site er en samling av én eller flere NADA mottakere som tar imot filene sine samme sted. For eksempel er de to store magasinforlagene - Aller og Egmont HM - hver sin store site med mange mottakere (de enkelte magasinene) knyttet til hver. Mens en enkelt avis som bare mottar annonser til seg selv, vil være en site med bare én eneste mottaker - seg selv.

Ved oppstart av de nye mottakersidene var inndelingen i siter forhåndsdefinert av NADA support. Dette ble gjort ut fra den FTP-adressen som ble brukt for overføring til hver enkelt mottaker. Mottakere som hadde samme FTP-adresse for overføring av NAD-fil, ble håndtert av samme NADA Annonsemottak-program og hørte dermed til på samme site.

Administrasjonsverktøyet i NADAexpress tillater NADA support å justere på site-oppsettet raskt og fleksibelt. Det er bare NADA support som kan gjøre dette. Spørsmål, kommentarer og endringsønsker må derfor rettes til NADA support.