Support

NADAexpress for mottakere – filer og filtyper

NADAexpress kan produsere mange forskjellige filtyper. Det bestemmes i oppsettet hvilke filtyper den enkelte site/mottaker ønsker å få produsert og - om ønsket - overført.

Følgende filtyper er aktuelle:

  • — PDF-filer. Selve annonsen - akkurat slik som den ble lastet opp av avsender.

  • — Følgeseddelfiler på mange forskjellige formater:

    — PDF-format i A4 størrelse. Har alle følgeseddeldata pluss en preview av annonsen. Nyttig for oversikt og for papirbasert arkivering, om man har behov for det.

    — XML-format. Egner seg for programbasert håndtering hos mottaker. XML-formatet er slik at det er lett å beskrive hvor de forskjellige verdiene er lagret, slik at andre programmer kan lese følgeseddelen og hente ut den informasjonen det er behov for.

    — txt-format. For enkel utskrift og oversikt.


I tillegg til de tre følgeseddelformatene nevnt over, som alle kan overføres, kan det også vises en komplett følgeseddel direkte i nettleseren.