Support

NADAexpress for mottakere - Om navn på filene fra NADAexpress

Opprinnelig form på filnavnene på filene fra NADAexpress

Fra starten av (i april 2003) overførte NADA annonse og følgeseddel i en og samme fil - en såkalt NAD-fil. Filnavnene på disse filene fra NADAexpress var opprinnelig på formen

NXPnnnnn.NAD

der n angir et siffer. Typisk NXP00158.NAD, NXP62314.NAD osv osv.

Men NADAexpress-tjenesten ble så raskt så populær at de 100 000 forskjellige filnavnene som dette navnsystemet ga mulighet for, ble brukt opp i løpet av noen få år. NADA ønsket ikke bare å «snu bunken» og begynne på nytt. Dette kunne i uheldige tilfelle ha ført til konflikt mellom gammel og ny fil med samme navn ute hos mottakerne. Alle filer fra NADA skal ha et individuelt og unikt navn - uansett.

Nytt system for navning av filene - aktivt fra 27.01.2006

NADA valgte derfor i begynnelsen av 2006 å modifisere navnesystemet. slik at det kunne håndtere flere forskjellige navn på samme korte, kompakte form. Det nye navnesystemet, som ble brukt første gang fredag 27.01.2006, kan kort beskrives som

NXP [a-z] [0-9,a-z] [0-9] [0,9,a-z] [0-9,a-z]

Det vil si at første fil etter NXP99999.NAD ble NXPa0000.NAD, så kom NXPa0001.NAD, NXPa0002.NAD, ... , NXPa0009.NAD, NXPa000a.NAD, osv osv.

Dette navneopplegget gir mulighet for over 12 millioner nye navn, noe som holder en stund. Legg merke til at

 • — det fjerde tegnet i navnet alltid vil være en bokstav

 • — det sjette tegnet i navnet alltid vil være et siffer

Utvidet opplegg for navning av filene fra NADAexpress

Som beskrevet andre steder på supportsidene, kom det en ny versjon av NADAexpress i mai 2013 med mye funksjonalitet for mottakere.

Mottakere som ønsker det, skal kunne bruke mottakersidene i NADAexpress som sitt eget nettbaserte annonsemottak. Fra dette skal de kunne få overført eller laste ned det de trenger av annonsefil og følgeseddelfiler i ymse formater

Når følgeseddeldata skal overføres i kjente formater som PDF, XML og TXT, og disse filene skal være lette å håndtere, ble det valgt å bare ha følgeseddeldata til én enkelt mottaker i hver fil. Men flere mottakere av samme fil kan holde til på samme site, og med det ha felles mottak av filer. Derfor må det sørges for at følgeseddelfiler til forskjellige mottakere av samme annonse ikke kan ha identisk navn. Har de det, vil jo senest overførte fil kunne skrive over en annen tidligere overført fil med samme navn. Det ble valgt å innføre en unik, mottakeravhengig navnedel på 5 store bokstaver som blir brukt i alle navn på følgeseddelfiler. Denne delen er definert slik at det er en viss sammenheng med mottakernavnet: HJEMT for Hjemmet, LOYEN for Lokalavisa Øyene, osv osv

Navn på filer som kan overføres fra NADAexpress fra sommeren 2018 blir dermed:

PDF-fil: NXPabnbb.pdf a er liten bokstav a-z, n er siffer, b er begge deler
Følgeseddel på XML-format: NXPabnbb.KTNVN.flg.xml KTNVN er det mottakeravhengige kortnavnet, som beskrevet over
Følgeseddel på PDF-format: NXPabnbb.KTNVN.flg.pdf  
Følgeseddel på TXT-format: NXPabnbb.KTNVN.flg.txt  
Brukerstyrt navning av filer

Brukere av mottakerfunksjonaliteten i NADAexpress har tilgang til såkalt «brukerstyrt navning av filer». Dette er et opplegg som har sine røtter i NADA Annonsemottak på Mac. Poenget er at den enkelte site/mottaker kan skreddersy filnavnene på mottatte filer ut fra følgeseddelinnhold og andre relevante størrelser. Dette er ønskelig i enkelte miljøer for å få filer som kan gli rett inn i et produksjonssystem.

I mottakerdelen av NADAexpress er det lagt opp til at de sitene som trenger slik navning, skal få hjelp fra NADA support. NADA support lager en «navneformel» etter ønske fra brukerne, og denne kan så enkelt importeres direkte i oppsettet for site og mottakere.

Derfor trenger ikke mottakerne forholde seg til hvordan en slik formel skal lages. Men de trenger å vite hvilke muligheter som finnes:

 • — Navneformelen kan ha opptil 4 ledd, der hvert ledd kan være

 • — en verdi fra følgeseddelen

  — en dato/flere datoer/tidsangivelse

  — en fast tekst

 • — hvert ledd skilles fra foregående med valgfritt tegn

 • — hvert ledd kan lengdebegrenses

 • — ordmellomrom kan erstattes av valgfritt tegn eller fjernes helt

 • — norske tegn kan erstattes

 • — hele filnavnet kan lengdebegrenses ut fra en rekke forskjellige "strategier"

 • — tekster fra følgeseddelen kan "renskes" for tegn som vanskeliggjør tolkingen av filnavnet

Når man anvender brukerstyrt navning av filer, blir navn på filer som kan overføres fra NADAexpress fra juni 2018 dermed:

PDF-fil: Navneformelresultat.pdf
Følgeseddel på XML-format: Navneformelresultat.flg.xml
Følgeseddel på PDF-format: Navneformelresultat.flg.pdf
Følgeseddel på TXT-format: Navneformelresultat.flg.txt

Merk: Dette betyr at dersom det er flere mottakere på siten, så må en mekanisme for å kunne skille mellom følgesedler til disse bygges inn i selve navneformelen.