Support

NADAexpress for mottakere – bakgrunn

NADAs løsninger for annonseoverføring har utviklet seg over tid, i tråd med teknologiutviklingen generelt. Opprinnelig ble annonsene overført mellom dedikerte Mac-programmer for henholdsvis avsender og mottaker, og overføringene skjedde med dedikerte kommunikasjonsprogrammer som bl.a. krevde egne kort i Mac'ene.

Etter hvert som tiden har gått, har mainstream teknologi utviklet seg seg mer og mer, og redusert behovet for dedikerte løsninger for både programvare og overføring. Allerede i 2003 kunne man slutte å bruke NADAs Følgeseddelprogram og gå over til å sende annonser med den serverbaserte løsningen NADAexpress. Og i 2013 var tiden blitt moden for også å legge inn all nødvendig mottakerfunksjonalitet i den serverbaserte løsningen. De teknologiske komponentene som trengtes var da blitt slagkraftige nok, og brukere mer og mer vant til å jobbe med funksjonalitet over nett.

Serverbaserte løsninger gir store fordeler hva angår sikkerhet og datamengder/datakvalitet, og ikke minst når det gjelder videreutvikling. Å rette feil og å legge inn ny funksjonalitet i en serverbasert løsning kan ofte gjøres fra den ene dagen til den andre ( ihvertfall nesten!), mens oppgradering av løsninger som er installert ute hos hver enkelt bruker krever et stort apparat og/eller stor innsats – hver gang.

For NADA er det en ubetinget fordel at annonseløsningene for avsendere og mottakere nå er på én og samme teknologiske plattform.