Support

NADAexpress for mottakere – funksjonalitet

Gjennomgang/forklaring av mottakerfunksjonaliteten i NADAexpress, fordelt på de tre områdene Oppsett, Daglig bruk og Arkivsøk.

Oppsett. Oppsettet gjøres én gang for alle, nemlig når den siten man har ansvar for skal gå over til å bruke de nye mulighetene. Arbeidet gjøres gjerne i samråd med NADA support. For siter med mer en én mottaker, kan det være nyttig å merke seg følgende: Det kan gjøres oppsett både for siten som helhet og for den enkelte mottaker. Mottakeroppsettet kan være så enkelt som å si "Bruk det som gjelder for siten", eller man kan spesifisere egne verdier som - for den aktuelle mottaker - skal gjelde i tillegg til eller i stedet for det som gjelder for siten. Dette tillater et kjapt og presist oppsett, også om man har en site med veldig mange mottakere.

I oppsettet bestemmes hva slags filtyper som skal produseres når en ny annonse blir klargjort fra avsender, og om - og i så fall hvor - filene skal overføres eller bare gjøres klare for manuell nedlasting. Dessuten kan man angi om det skal sendes varsler på e-post og/eller SMS ved klargjøring og/eller ved ferdig filoverføring.

Daglig bruk. Med et fornuftig oppsett vil daglig bruk oftest begrense seg til å se på "Site mottak"-siden i en nettleser. Denne nettsiden oppdaterer seg selv og vil vise nye annonser etter hvert som de blir klargjort av avsender. Om man vil, kan man lett tilordne ymse statusverdier til hver enkelt sending. Mottakere som ikke har satt opp automatisk overføring av annonse og følgesedler, laster ned filer manuelt fra nettleseren. Dersom man har satt opp at man vil varsles på e-post eller SMS når det kommer nye annonser, trenger man ikke se på nettsiden før det kommer et nytt slikt varsel.

Figuren nedenfor viser hvordan mottakersiden i standard-visning er bygget opp og hva de forskjellige ikonene betyr og kan brukes til.


dummy

Problemer med å lese teksten i grafikken? Klikk her for å vise den i full størrelse.

Arkivsøk. Den nye mottakersiden har en visning med godt utbygget funksjonalitet for søk i både nye og gamle sendinger. Søkesiden ser ut som vist nedenfor. Litt forklaring under figuren.


dummy

Problemer med å lese teksten i grafikken? Klikk her for å vise den i full størrelse.

Legg merke til

  • — En Klargjort-periode vil alltid være med i søket. Man bruker tekstfelt eller kalender til å bestemme en dato, og nedtrekksmeny og tekstfelt til å angi en periode knyttet til denne datoen.

  • — Alle andre kriterier er med i søket bare hvis tilsvarende sjekkboks er krysset av.

  • — Man må bruke Oppdater-knappen for å få utført spesifisert søk og få tilbake en oppdatert liste.