NADAexpress sending

NADAexpress Mottak

 

NADA support

Tjenestene og løsningene som NADA tilbyr, er i stor grad selvforklarende og lette å finne frem i. Det er dessuten integrert et Hjelp-system direkte på de forskjellige løsningenes nettsider, som kan komme med forklaringer akkurat der de trengs. Men av og til kan man som bruker trenge å få en overordnet gjennomgang, et ekstra hint eller en opplysning, eller man ønsker å grave litt i dybden. Da kan NADAs supportsider være kjekke å ha.

Supportsidene er ordnet i henhold til de forskjellige løsningene som NADA for tiden tilbyr. I tillegg finnes egne sider for noen praktiske hjelpefunksjoner som inngår flere steder.

Generell informasjon om løsningene som sådan finnes her.

Supportsidene er organisert på følgende måte:

NADAexpress for avsendere

Disse sidene tar for seg hvordan man kommer i gang med og bruker NADAexpress for å sende annonser. Det fortelles også litt om hvordan løsningen teknisk er bygget opp. Det gis en oversikt over feil og advarsler som kan forekomme ved sjekking av PDF-annonser til avis og til magasin.

NADAexpress for mottakere

Supportsidene for mottakerbruk i NADAexpress beskriver hvordan mottakersidene i NADAexpress fungerer som et moderne nettbasert annonsemottak. Det fortelles om bakgrunnen for at disse mulighetene ble laget, og om hvordan overgangen til å ta dem i bruk bør gjøres.

Lage NADA-annonser

Her finner du informasjon om hvordan du lager korrekte NADA-PDFer i de mest brukte programmene for annonseproduksjon.

NADA-katalogen

En oversikt over hvilke aviser og magasiner som er med i NADA-katalogen og dermed kan sendes til med NADAexpress.

Fargestyring avis

Fra 01.01.2012 har ISO-standarden 12647-3 vært gjeldende norsk standard for annonsemateriell til avis. På disse sidene finnes stoff om den gjeldende standarden og om fargestyring generelt. Siden juni 2018 har fargekonvertering av avisannonser vært en integrert del av NADAexpress. Dette tillater at fargestyringsjobben i større grad kan overlates til NADAexpress.

Fargestyring magasin

I motsetning til aviser, som trykkes på ensartet papir i en nokså standardisert fremstillingsprosess, blir ukeblader og magasiner trykket på mange til dels svært forskjellige papirtyper og med forskjellige trykkmetoder. Dermed må fargestyringen av en magasinannonse tilpasses det magasinet den skal trykkes i. Denne siden gir en oversikt over ICC-profilene som benyttes av de forskjellige magasinene, noe som er nyttig om man skal gjøre fargekonverteringen selv. Siden juni 2018 har fargekonvertering av magasinannonser vært en integrert del av NADAexpress, slik at behovet for å gjøre jobben selv ikke er så stort som tidligere.

Nedlasting

All nedlasting av programvare, dokumentasjon og hjelpefiler gjøres fra disse sidene.

Gammelt stoff

Klart utdatert stoff om tidligere NADA-løsninger som muligens fremdeles kan ha interesse for spesielle brukere, er samlet på disse sidene.