Support

NADAexpress Fargekonvertering - FAQ

Hva er fargekonvertering av en fil?

Fargekonvertering betyr at fargeelementer i filen blir gjort om på en eller annen måte. Begrepet kan brukes

  • — når det er snakk om at selve fargetonene endres bevisst (lysere, mørkere, blåere, ...), mens «språket» fargene angis i holdes uendret

  • — når det er snakk om at fargetonene forsøkes holdt uendret, mens «språket» som fargene uttrykkes i blir endret f.eks. for å passe bedre der filen skal brukes.

I NADAexpress fargekonvertering er det den siste formen for fargekonvertering som utføres. Fargene skal uttrykkes ved hjelp av trykkfargene (CMYK-farger) som avisene og magasinene bruker, samtidig som fargetonene i PDFen skal være mest mulig uendret i forhold til originalen.

Hva er CMYK-farger?

Når man trykker på papir i masseproduksjon, brukes det i dag fire forskjellige trykkfarger: Cyan (en slags blå), Magenta (en slags rød), Gul og Svart. På engelsk heter dette Cyan, Magenta, Yellow and Key. (Wikipedia: The "K" in CMYK stands for key, as in four-color printing, cyan, magenta, and yellow printing plates are carefully keyed or aligned with the key line of the black key plate.) Så CMYK-farger betyr kort og godt medienes trykkfarger.

Hvem er NADAexpress fargekonvertering beregnet på?

Dette er en tjeneste for brukere og annonsemakere uten spesielle fargekunnskaper. NADAexpress fargekonvertering lar disse gjøre en kvalitetsmessig grei fargekonvertering, helt uten vanskelige innstillinger og valg. Tjenesten er ikke rettet mot profesjonelle «fargeeksperter» - disse foretrekker normalt den bedre detaljkontrollen som andre produkter kan gi dem.

Kan NADAexpress fargekonvertering brukes til alle typer materiell som skal trykkes?

For materiell til norske medier går det bra. Etter årsskiftet 2011/2012 konverteres avisannonser i henhold til den internasjonale standarden ISO 12647-3, som egner seg for trykk på avispapir. I 2015 ble standarden revidert, bl.a. med nye ICC-profiler for farger og for gråtoner. NADAexpress bruker disse ved konvertering av annonser til avis. Så annonsemateriell til norske og andre europeiske aviser går greit.

Til norske magasiner går det selvfølgelig bra, gitt at korrekt ICC-profil er brukt. NADAexpress «vet» hvilken profil som skal brukes for hvert registrerte norske magasin. Til utenlandske magasiner og til helt andre formål kan det også gå bra, gitt at man vet hvilken ICC-profil som skal brukes - og denne finnes på NADAexpress sitt repertoar.

Hvor store PDF-filer kan NADAexpress fargekonvertering håndtere?

Jo større PDF-filen er (i megabytes) jo lengre tid tar det å laste den opp og jo lengre tid kan selve fargekonverteringen ta. Det er ikke satt noen grense på filstørrelse, og løsningen er heller ikke følsom for lang opplastingstid. Men dersom selve fargekonverteringsprosessen som startes etter at filen er ferdig lastet opp, ikke er ferdig innen 120 sekunder, vil NADAexpress tro at noe er galt og avbryte med en feilmelding. I praksis skal dette forekomme uhyre sjelden.

Hva med komprimering av bildene i den konverterte PDFen?

Komprimerte bilder i PDFer blir «pakket opp» før fargekonvertering gjøres, og deretter rekomprimert. Graden av pakking ved rekomprimeringen kan ikke hentes fra originalfilen. NADAexpress forsøker å bruke en fast komprimeringsgrad som ligger i området [høy - meget høy] bildekvalitet.