Support

NADAexpress - fargekonvertering "i farta"

Releasen som kom i juni 2019 (NADAexpress 4.0) har en nyhet innen fargekonvertering av avisannonser: Nå kan fargekonvertering gjøres semiautomatisk og som en integrert del av sjekk-og-send-prosessen. Om man får fargefeil på sjekkingen av annonsen, kan man klikke på en knapp kalt Fiks feil - så følgeseddel, så vil NADAexpress fargekonvertere annonsen til Avis-CMYK uten at man trenger å gjøre ytterligere ting i den forbindelse. Med mindre annonsen er veldig stor og tung - eller den ikke lar seg konvertere i det hele tatt - virker det som man går rett til følgeseddelutfylling.