Support

NADAexpress - Ofte stilte spørsmål (OSS)

Hva er poenget med å feilsjekke PDFene før sending til mediene?

PDF-filer brukes i dag verden over, og til svært mange formål. Den tekniske utformingen av en PDF vil være tilpasset det formålet PDFen skal brukes til. For eksempel vil en PDF som bare skal vises på skjerm, typisk være laget med skjermfarger (RGB) og ikke trykkfarger (CMYK).

Derfor er det naturlig at veldig mange PDFer ikke vil være egnet som annonsemateriell i avis/magasin. For eksempel kan de være laget slik at fontene (skrifttypene) som brukes, ikke er med i annonsen. Eller de kan ha bilder med så dårlig teknisk kvalitet (lav oppløsning) at de vil bli stygge på trykk.

Ferdigmateriell til avis og magasin skal være på en form som mottaker kan bruke uten ytterligere bearbeiding. Hensikten med gjennomgangen og feilsjekkingen av annonse-PDFene er å få klarlagt at de oppfyller minstekravene som avisene og magasinene stiller.

Hvorfor må det skilles mellom annonser til avis og annonser til magasin?

Det er forskjell på fremstillingsprosessene for avis og magasin. Det gjelder trykkpressene som brukes, og det gjelder f.eks. tilskjæring av det ferdige produktet: Magasiner kuttes i ytterkant, mens aviser ikke kuttes. Dette påvirker hva slags annonsemateriell som egner seg for de to medietypene. Disse forskjellene er bakt inn i sjekkeprofilene. Det finnes annonser som vil fungere bra i avis og dårlig eller slett ikke i magasin, og vice versa.

Hva er de viktigste dataene å få med på følgeseddelen?

I følgeseddelen skal avsender taste inn nødvendige data slik at annonsen skal kunne identifiseres og håndteres riktig av mottaker. Det er litt forskjell på hva avisene krever og hva magasinene krever av følgeseddeldata.

  • Avis: Annonsetittel er obligatorisk. I tillegg bør absolutt første innrykksdato fylles inn, og dessuten byrårekvisisjonsnummeret og/eller medieordrenummeret hvis (en av) disse finnes og er kjent.

  • Magasin: Både annonsør og utgave/år er obligatorisk. Dessuten bør byrårekvisisjonsnummeret og/eller medieordrenummeret fylles inn hvis (en av) disse finnes og er kjent.

Hvor finner man historiske data om NADAexpress-bruken sin?

Dette finnes i historikken. Klikk deg fram til Hovedmenyen og velg Historikk derfra. Man kan velge aktuell tidsperiode på historikk-siden.