Support

NADAexpress - Referansene som benyttes i historikken

Bakgrunn

I historikken i NADAexpress er det referanse-info knyttet til alle følgeseddel-utfyllinger og alle sendinger. På figuren nedenfor er NXPax8h9 og NXPax8h8 slike referanser. Disse referansene er nyttige fordi de identifiserer elementene i den enkelte avsenders bruk av NADAexpress på en entydig måte. Dermed blir det f.eks. ved kontakt med NADAsupport lett å identifisere akkurat hvilken sending det er snakk om.

brukerhistorie

Fordi hver enkelt fil som blir sendt fra NADAexpress nødvendigvis må ha et entydig navn, og fordi det i NADAexpress sin spede begynnelse var nødvendig at slike filnavn var korte, var det naturlig for NADA å benytte hoveddelen av filnavnet også som den interne referansen.

Opprinnelig form på filnavnene på filene fra NADAexpress

Fra starten av (i april 2003) har NADA overført annonse og følgeseddel i en og samme fil - en såkalt NAD-fil. Filnavnene på disse filene fra NADAexpress var opprinnelig på formen

NXPnnnnn.NAD

der n angir et siffer. Typisk NXP00158.NAD, NXP62314.NAD osv osv.

Men NADAexpress-tjenesten ble så raskt så populær at de 100 000 forskjellige filnavnene som dette navnesystemet gir mulighet for, ble brukt opp i løpet av noen få år. NADA ønsket ikke bare å «snu bunken» og begynne på nytt. Dette kunne i uheldige tilfelle ha ført til konflikt mellom gammel og ny fil med samme navn ute hos mottakerne.

Nytt system for navning av filene - aktivt fra 27.01.2006

NADA valgte derfor i begynnelsen av 2006 å modifisere navnesystemet slik at det kunne håndtere flere forskjellige navn på samme korte, kompakte form. Det nye navnesystemet, som ble brukt første gang fredag 27.01.2006, kan kort beskrives som

NXP [a-z] [0-9,a-z] [0-9] [0,9,a-z] [0-9,a-z]

Det vil si at første fil etter NXP99999.NAD ble NXPa0000.NAD, så kom NXPa0001.NAD, NXPa0002.NAD, ... , NXPa0009.NAD, NXPa000a.NAD, osv osv.

Dette navneopplegget gir mulighet for over 12 millioner nye navn, noe som holder en stund. Legg merke til at

  • — det fjerde tegnet i navnet alltid vil være en bokstav

  • — det sjette tegnet i navnet alltid vil være et siffer

Referanseopplegget internt i NADAexpress er fortsatt basert på dette opplegget, til tross for at det senere har kommet ytterligere utvidelser i hvordan de enkelte filene som produseres, blir navnet.