Support

NADAexpress - PDF-problemer i magasinannonser

Blokkerende feil i magasinannonser

NADAexpress sjekker PDF-annonser til magasin for følgende blokkerende feil:

Feilmelding Hva er galt / hva må rettes?
Inneholder Acrobat skjema Annonsen inneholder ett eller flere Acrobat skjemaer for utfylling (eng.: 'forms'). Ikke lov i annonser til avis/magasin - kan ødelegge for RIP'en!
Inneholder Acrobat merkelapp Annonsen inneholder en eller flere Acrobat 'gule lapper' (eng.: 'annotations'). Kan skyldes bruk av aktive web- og mail-linker. Ikke lov i annonser til trykking.
Bruker CIE-basert farge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har farge angitt i enten CalRGB, CalGrey eller lab. Disse CIE-baserte fargesystemene er ikke lov i NADA-annonser.
Udefinert eller ulovlig definert spotfarge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge som enten er udefinert eller er definert i et fargesystem som er ulovlig i NADA-annonser både for avis og for magasin. Bruk CMYK-definisjon av spotfarger!
Ulovlig farge i DeviceN Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA annonser (attpåtil via en PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN).
Ulovlig farge (Indexed) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser (via såkalt indeksert fargeangivelse).
Ulovlig farge i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser.
Ulovlig farge i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i et fargesystem som ikke er lov i NADA-annonser.
Produsert med PDFWriter PDF-filen er produsert med Acrobat PDFWriter. Dette gir ikke bra nok resultater, og er ikke lov for NADA-PDFer hverken til avis eller magasin.
Mer enn 1 side PDF-filen er på mer enn 1 side. Annonse-PDFer kan bare være på 1 side. Annonse-sett som skal trykkes på mer enn 1 magasinside, må sendes som separate ensides annonser.
For gammel PDF-versjon PDFen bruker PDF-format versjon 1.0 eller 1.1. Versjon 1.2 er et absolutt minstekrav for NADA-PDFer, versjon 1.3 eller nyere anbefales for annonser til magasin.
Font xxx er ikke innbakt I annonsen brukes font xxx, men denne er ikke bakt inn i PDF-filen. For å sikre korrekt gjengivelse må ALLE benyttede fonter bakes inn.
Bruker Type3-font I annonsen brukes en eller flere Type3 fonter. Slike fonter er tunge å håndtere, og de har høyere risiko for feil/mangler enn andre typer fonter. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til magasin.
Ukjent og ulovlig fonttype I annonsen brukes font xxx, som er av en ukjent fonttype. Bare Type1 og TrueType og OpenType (i Type1- eller TrueType-variant) kan brukes i NADA-PDFer til magasin.
Bruker MultipleMaster-font I annonsen brukes font xxx, som er en MultipleMaster-font. MultipleMaster er en utdatert teknologi, og bruk av MM-fonter i dag gir for høy risiko for feilaktig resultat.
Unormal bit-dybde Ett eller flere av bildene i annonsen har en bitdybde som hverken er 1 (strektegning) eller 8 (vanlig fargebilde). Særdeles uvanlig, og kan lage problemer. Ikke lov i annonser til magasin.
Halvtonebilde med ulovlig lav oppløsning Det er for lite data i et av halvtonebildene i annonsen. Oppløsningen må være minst 100 ppi, og bør være 250 ppi.
Bilde med feil i bildedata Det er feil i bildedataene til et av bildene i annonsen.
Aktiv bruk av OPI PDF-filen inneholder OPI-referanse til eksternt bilde. Tilhørende bilde internt i filen har så lav oppløsning at dette ser ut som "ekte" OPI-bruk, noe som ikke fungerer i NADA-annonser.
Advarsler for magasiner

NADAexpress gir en advarsel for følgende forhold som oppdages i en PDF-annonse til magasin:

Advarsel Hva må sjekkes og eventuelt rettes opp?
Bruker ICC-basert farge (1 komponent) Noe tekst eller et objekt bruker ICC-basert farge (1 verdi pr pixel). Må konverteres hos mottaker før trykking. Feil ICC-profilbruk i annonsen kan få store konsekvenser.
Bruker ICC-basert farge (3 komponenter) Noe tekst eller et objekt bruker ICC-basert farge (3 verdier pr pixel). Må konverteres hos mottaker før trykking. Feil ICC-profilbruk i annonsen kan få store konsekvenser.
Bruker ICC-basert farge (4 komponenter) Noe tekst eller et objekt bruker ICC-basert farge (4 verdier pr pixel). Må konverteres hos mottaker før trykking. Feil ICC-profilbruk i annonsen kan få store konsekvenser.
Bruker RGB-farge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har fargen angitt i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker ICC-basert farge ICC-basert farge er benyttet på en spesiell måte. Detaljer står i advarselsteksten. Må konverteres hos mottaker før trykking. Feil ICC-profilbruk i annonsen kan få store konsekvenser.
Bruker RGB-definert spotfarge Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i en spotfarge definert i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge (DeviceN) Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen er angitt i DeviceRGB via en PDF fargeangivelsesmåte kalt DeviceN. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge (Separation) i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge (DeviceN) i forløpning Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen har forløpninger (eng.: 'shading patterns' eller 'smooth shading') angitt indirekte i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge (Separation) i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Bruker RGB-farge (DeviceN) i pattern Noen av objektene eller noe av teksten i annonsen bruker mønstre (eng.: 'tiling patterns') angitt indirekte i DeviceRGB. Må konverteres til CMYK hos mottaker før trykking. Det tas ikke ansvar for resulterende farger på trykk!
Nyere PDF-versjon anbefales PDFen bruker PDF-format versjon 1.2. Det anbefales å bruke versjon 1.3 eller nyere i PDFer til magasin.
Bruker fonten Courier Deler av annonseteksten er i Courier. Dette kan være OK, men kan også bety at opprinnelig font er blitt byttet ut. Sjekk!
Halvtonebilde med bekymringsfullt lav oppløsning Det er mistenkelig lav oppløsning i et av halvtonebildene i annonsen. Advarselen gis når oppløsningen er på under 250 ppi (bildeelementer pr tomme), som er det som anbefales for å være sikret et godt trykkresultat i magasin.
Strektegning med bekymringsfullt lav oppløsning Det er trolig for lite data i en av strektegningene/logoene i annonsen. Oppløsningen bør være på minst 300 ppi - og gjerne klart høyere enn det også!