Support

NADAexpress - Vilkår for tjenesten

Klargjøring av ansvarsforhold

NADAexpress sørger for

  • — At opplastede PDFer sjekkes etter gjeldende felles standarder for annonser i norske aviser eller magasiner

  • — At slike PDF-annonser som ikke har blokkerende feil, overføres til de angitte aviser / magasiner i egnet format eller gjøres tilgjengelige på tilsvarende servertjenester, så sant ikke ytre forhold utenfor NADAs rekkevidde gjør dette umulig

  • — At det, i tilfelle overføringsproblemer, så sant mulig tas kontakt med mottaker og avtales hvordan annonsen på en eller annen måte skal komme frem

  • — At det logges i historikken hvordan overføringen/tilretteleggingen har gått, sett fra NADAexpress sin side

NADAexpress sørger for distribusjonen av annonsene. NADAexpress kan ikke gi noen garanti for

  • — At aktuell(e) mottaker(e) tar hånd om annonsen etter mottak/tilrettelegging

  • — At annonsen faktisk kommer på trykk

  • — At annonser som kommer på trykk, gir ønsket trykkresultat

Samsvarsredegjørelse
  • — NADAexpress bruker en informasjonskapsel (eng.: cookie) for å huske brukerens foretrukne språkversjon (norsk, engelsk) mellom innlogginger. Les mer om dette her

  • — NADAexpress lagrer personopplysninger bare i ytterst beskjeden grad, uten unike identifikatorer som tillater entydig personidentifikasjon/sammenkopling, og i samsvar med GDPR. Les mer om dette her. Ved å registrere seg som NADAexpress bruker, gis det samtykke til at de personopplysningene som legges inn kan brukes av NADA som beskrevet på nettsiden.

Kostnader

For annonseavsendere er bruken av NADAexpress gratis.

Endring i vilkårene

Ovenstående vilkår er i versjon 4.0 - datert 01.07.2018.

Misbruk av tjenesten vil bli påtalt!