Support

Gammelt – Fargestyring med NADA ICC-profil

Ny lineær ICC-profil for konvertering av RGB-bilder til CMYK i avis

(Merk: Både selve ICC-profilen og en PDF-fil med en grundigere bruksanvisning kan lastes ned fra denne siden.)

ICC-profilen skal installeres i systemet på datamaskinen der du jobber med bilder og annonser til avis.

  • Mac OS X: Bibliotek (Library) > ColorSync > Profiles > Profiles

  • Windows: Windows eller WINNT > system32 > spool > drivers > color
    eller høyreklikk profilen, og velg Installer profil.

Arbeidsflyten din avgjør hvordan du skal sette opp fargeinnstillinger i Photoshop og de andre programmene du bruker. Det kan være ulikt oppsett for deg som jobber redaksjonelt i avis, på annonse-avdeling, eller i et reklamebyrå hvor du også lager andre trykksaker enn avisannonser. Du får her anbefalinger, men må selv vurdere hva som er riktig for akkurat din jobb.

Photoshop fargeinnstillinger

Når du korrigerer bilder i Photoshop, bør dette foregå mens bildet er i RGB. For å forberede deg på hvordan bildet blir på trykk, bør du bruke CMYK-visning (View > Proof Colors).

Start med fargeinnstillinger, Edit > Color Settings :

Options: Klikk på knappen More Options slik at du får tilgang til ICC-profilene lagret i systemet.
Settings: Start med å velge Europe Prepress 2 i rullemenyen, dette gir deg et greit utgangspunkt. Deretter redigerer du i dialogen til den ser ut slik som vist. Under figuren forklares og vises de enkelte valgene som skal gjøres.

colorsettings

RGB: RGB-valget ditt påvirker bildene du får som er utagget, det vil si dem uten ICC-profil. De fleste utaggete bilder er sRGB, det vil si at det mest riktige valget her kan være sRGB. Svakheten til sRGB er blå og grønne toner, så for å utnytte fargene i bildet helt ut til trykk, bør utaggete bilder tilegnes sRGB, og deretter konverteres til Adobe RGB.
Forslag: Behold Adobe RGB (1998). Når du får opp dialog-ruta der det står at bildet mangler innebygd profil, velger du Assign Profile: sRGB, og krysser av for «and then convert document to working RGB»

CMYK: Du som jobber i avis, velger her den nye NADA ICC-profilen «Nada_avis_4.0».

NADA ICC-profil

Jobber du med ulike type trykksaker, kan du la Coated Fogra stå, men da må du være klar over at du MÅ konvertere til NADA CMYK med valget Edit > Convert to Profile i Photoshop eller konvertere til CMYK med NADA ICC-profilen når du skriver PDF. Ved softproof (CMYK-visning på skjerm), må du velge NADA under Custom på valget View > Proof Setup > Custom.

Hvis du konverterer med Coated Fogra istedetfor NADA ICC-profilen vil du få over 100% for mye trykkfarge i skyggeområdene på bildene, noe som gir deg liten kontroll, mørke bilder, samt muligheter for avsmitting av trykkfargene i avisen.

Gray: Dette valget påvirker RGB-bildene som konverteres til Grayscale (gråtoner). Du kan la 15% stå, noe som betyr at du kompenserer for 15% punktstigning i avisen (resten kompenseres hos de ulike avistrykkeriene). Om du erfarer at bildene blir mørkere enn beregnet, setter du opp dette tallet, f. eks til 20%. Blir bildene for blasse – med for lite sort farge i avisen, setter du tallet ned.

Color Management Policies: Behold Preserved Embedded Profiles på alle, men du kan ta vekk krysset på Profile Mismatches, Ask when Opening and Ask When Pasting. Behold krysset for Missing Profiles, Ask when opening, slik at du har mulighet til å tilegne sRGB og konvertere til Adobe RGB på utaggete bilder.

Engine: Behold Adobe (ACE)

Intent (formål): Her skal det være Relative Colorimetric eller Perceptual. Relative Colorimetric vil beholde fargene like i CMYK, om samme fargen finnes i CMYK som i RGB, mens Perceptual vil flytte fargene, tilpasse fargene til et annet medie. I praksis vil Perceptual gi et lettere og «renere» inntrykk av bildet på trykk, men dette kan være avhengig av type bilde og ulike farger. Bruk CMYK-visning, så vil du være forberedt på trykkresultatet.

Behold avkrysning på Black Point Compensation og Use Dither.

Jobbe i Photoshop

Bearbeid bildene i RGB; men se bildet i CMYK-visning.

InDesign

Husk at når du lager flate toner til avis, skal du fortsatt bruke de samme CMYK-verdiene som tidligere, enten det er farget tekst, tonflater eller logoer.
Innstillinger for CMYK i fargeinnstillinger, bør stå på behold CMYK-verdier (Preserve Numbers):

cmykindesign

Export til PDF

I innstillingene for farge, kan du velge følgende:
Color Conversion > Convert To Destination for å konvertere RGB til CMYK, pass på at du bruker (Preserve numbers) for å beholde CMYK-verdiene.
Destination > Nada_avis_4.0

cmykindesign

Acrobat 8

Du kan også konvertere bildene i PDF-dokumentet fra RGB til CMYK i Acrobat 8. Velg Advanced Print Production > Convert Colors.

Acrobat 8 convert

 

Acrobat 9 konverter til cmyk