Support

NADAexpress - NADAbox

NADAbox

Alle NADAexpress-brukere har sitt eget område på NADAs server. Det kalles brukerens NADAbox.

NADAbox har to funksjoner:

  • — Oversiktlig lagring av PDF-filer som blir sendt med NADAexpress

  • — Importmekanisme for filer som har vært fargekonvertert i NADAcmyk

Oversiktlig lagring

Når man sender en fil med NADAexpress, kan man samtidig lagre den i NADAbox'en sin. Slik kan man bygge opp et oversiktlig lager f.eks. av filer som man tror det er sannsynlig at man kan få bruk for igjen. I og med at man fra november 2016 i Brukerhistorien i NADAexpress har kunnet finne fram til og hente opp for omatt-sending alle tidligere brukte filer, er det først og fremst tilgjengeligheten og oversikten i NADAbox som er den store fordelen.

NADAcmyk

Når man har fargekonvertert en PDF i NADAcmyk, får man tilbud om å lagre den i NADAbox'en sin. Hvis dette er en fil man har tenkt å sende med NADAexpress, er fordelen ved å bruke NADAbox at man slipper å først hente ned den konverterte filen til egen maskin for så å laste den opp igjen til NADAexpress.

Hvordan åpne for tilgang til NADAbox'en sin?

Man må selv åpne for at NADAbox'en skal kunne brukes. Dette gjøres ved å gå til Tjenestemeny-siden og derfra åpne Brukerdata-siden. Den aktuelle seksjonen på denne siden ser slik ut:

NADAbox 01

Det eneste man trenger å gjøre, er å endre «Nei» til «Ja» i den øverste menyen. Det kan også være praktisk å spesifisere levetiden for filene i NADAboxen med menyen om Automatisk sletting.

Å lagre filer i NADAbox

I NADAexpress legger man fra seg filer i NADAboxen ved å klikke på en Lagre-knapp som NADAbox-brukere har fått på siden der sending av fil bekreftes.

NADAbox fil sendt

Etter slik lagring vil det komme en grønn bekreftelsesmelding om at filen er lagret.

Som nevnt over kan man i NADAcmyk, når en fil er ferdig fargekonvertert, si fra at denne skal lagres i NADAbox. Dette krever at man må oppgi NADAexpress brukernavn og passord:

NADAbox velge fil

Å bruke filer fra NADAbox

I NADAexpress henter man filer fra NADAbox'en for sjekking og sending ved å velge dem direkte i NADAboxen. Til NADAbox'en kommer man enten fra VelgFil-siden eller fra Tjenestemenyen. Når man så klikker på et HentPDF-ikon enten i NADAbox oversikt (der ikonene står i kolonnen ytterst til høyre):

NADAbox oversikt

eller i NADAbox detalj (ikonet står rett til høyre for preview-boksen):

NADAbox detaljer

kommer man til VelgFil-siden med aktuell fil forvalgt:

NADAbox 06

Oversikt og vedlikehold i NADAbox'en

Oversikt i NADAbox'en får man ved å velge Tjenestemeny > NADAbox, så vises dialogen NADAbox oversikt (se grafikk lenger oppe).

Vedlikehold i NADAbox'en vil i praksis si

  • — å kunne slette filer, slik at NADAbox'en ikke blir så full at den er tungvint å ha med å gjøre

  • — å kunne gi filer bedre navn

Begge disse operasjonene må gjøres i dialogen NADAbox detaljer (se grafikk lenger oppe). Man går fra NADAbox oversikt til NADAbox detaljer ved å klikke på filnavnet til aktuell fil.

Legg merke til at man på brukerdatasiden kan sette opp innstilling for automatisk sletting av filer i NADAbox etter en viss tid. Dette reduserer behovet for å drive manuell rydding i NADAbox'en.