Support

Om ICC-baserte farger i PDFer

Om ICC-baserte farger generelt

I 1993 gikk 8 store aktører i IT og print sammen om å lage det Internasjonale Fargekonsortium (International Color Consortium - ICC). Målet var å få laget et åpent og leverandørnøytralt fargestyringssystem som kunne fungere transparent på tvers av operativsystemer og programvarepakker. Dette konsortiet oppnådde faktisk sitt mål! I dag foreligger ICC-spesifikasjonen i versjon 4.3, og denne er for alle praktiske formål identisk med ISO-standarden ISO 15076-1:2010.

Spesifikasjonen definerer blant annet begrepet ICC-profil. I utgangspunktet er dette en beskrivelse av fargeegenskapene til en bestemt input- eller output-innretning. En ICC-profil beskriver hvordan man kan oversette ("mappe") fra innretningens fargerom til et veldefinert "Profile Connection Space". Men det kan selvfølgelig også lages ICC-profiler for tenkte eller virtuelle inn-/utenheter - hvilket betyr at man kan definere akkurat de fargerommene man vil.

De dataene som inngår i en ICC-profil i PDF, er (løselig beskrevet):

  • — N: Angir antall komponenter i fargerommet (typisk 1 for grått, 3 for RGB-aktig og 4 for CMYK-aktig)

  • — Størrelse: Angir min og maks for hver av komponentene

  • — Profildata: Beskriver hvordan fargen forholder seg til det veldefinerte referanse-fargerommet

  • — Metadata: Inneholder navn, opphavssted, versjon, … for den aktuelle profilen

Riktig brukt gjennom en hel produksjonsprosess er ICC-baserte farger et godt hjelpemiddel for sikker fargestyring. Men det er en krevende teknologi, og det er en utfordring for alle aktører i kjeden å håndtere den korrekt.

Hvordan - eller når - «oppstår» ICC-baserte farger i PDF'er?

Akkurat dette er viktig å ha klart for seg. Det er nemlig på dette området det har lett for å oppstå misforståelser. En annonsemaker kan si at «Jeg har da helt sikkert ikke brukt ICC-baserte farger!» Og det kan subjektivt sett være korrekt. Men så viser det seg at hen har oppført seg slik at de «vanlige» fargene - angitt i RGB eller CMYK - isteden er blitt definert slik at de i annonsen fremstår som ICC-baserte. Hvordan kan dette ha seg?

Når man f.eks. jobber i InDesign, og skal definere en ny fargepatch (i praksis en bestemt fargetone som man gir et navn), må man angi hvilket fargerom fargen skal være i: CMYK, RGB, Lab, eller en Pantone-farge. Det er ikke mulig å velge «ICC-basert». Men velger man CMYK eller RGB, så velger man et fargerom som - avhengig av valgene man gjør når man eksporterer til PDF - kan bli enten deviceCMYK/deviceRGB eller 4-komponent/3-komponent ICC-basert farge når man eksporterer.

I InDesign importerer man ofte objekter - det mest typiske eksempelet er bilder. Slike objekter er enten «tagget» (eng.: tagged, altså merket) eller ikke. Taggete bilder har sin egen innebygde ICC-profil, og fargene i bilder er uttrykt i det fargerommet som denne profilen definerer. Utaggete bilder kommer uten profil. Også for slike importerte bilder er det ved eksporten fra InDesign til PDF at det endelig bestemmes hvilket fargerom bildene bruker.

Hva er lov i NADAexpress-annonser?

Fra gammelt av har det ikke vært mulig å benytte ICC-baserte farger i NADAexpress-annonser, hverken til avis eller til magasin. Fra juni 2015 ble dette endret for annonser til magasin. I disse kan nå ICC-baserte farger benyttes. Mer om hvordan man skal styre PDF-eksporten slik at man har kontroll også på ICC-baserte farger, kan du lese her.

I annonser til avis kan det ikke være ICC-baserte farger. Man kan enten lage annonsen uten ICC-baserte farger i utgangspunktet, eller man kan konvertere den til bare å bruke CMYK enten eksplisitt med NADAexpress Fargekonvertering, eller ved å rette i farta i forbindelse med preflight.