Support

Lage NADA-annonser – praktiske råd for magasinannonser

Nedenfor følger en kortfattet gjennomgang av kravene som stilles til en magasinannonse.

Farger

Annonsen kan være i farger eller i gråtoner («svart/hvitt»). Er annonsen i farger, anbefales det at fargeverdiene er gitt i trykkfargene CMYK. RGB og ICC-baserte farger blir frarådet, men akseptert. Andre fargesystemer, som Lab-farger eller CIE-baserte farger, blir ikke godtatt.

NADAexpress fargekonvertering kan konvertere magasinannonser til CMYK-farger. Les mer om det f.eks. på denne siden.

Om man vil CMYK'e fargebilder til magasinannonser selv eller om man vil sende annonsen med ICC-baserte farger i, trenger man den ICC-profilen som anbefales for det aktuelle magasinet. Oversikt over hvilken ICC-profil som skal brukes for hvert enkelt magasin finnes på denne siden. Herfra kan også ICC-filene kan lastes ned, eller man kan bruke denne siden. Legg merke til at et magasin kan bruke forskjellig ICC-profil avhengig av om det er snakk om omslag eller innmat.

Fonter

De skriftfontene som brukes i annonsen, må være enten PostScript-fonter (også kalt Type1), TrueType-fonter eller OpenType-fonter. Fontene som brukes, må være bakt inn i PDF-annonsen.

Bilder må ha tilstrekkelig oppløsning, men heller ikke mer

Det anbefales en oppløsning på minst 250 ppi (bildeelementer pr tomme) for halvtonebilder i farge eller svart/hvitt. Er oppløsningen på et bilde lavere enn 100 ppi, slipper ikke annonsen gjennom! Det gis advarsler for strektegninger med oppløsning på mindre enn 300 ppi. Anbefalt oppløsning ligger mye høyere, f.eks. 800 ppi.

For gammel, for innviklet eller for rar PDF går ikke

PDF-versjonen som brukes må være minst v1.2. Versjon 1.3 eller høyere anbefales sterkt. Filen må ikke inneholde Acrobat skjemaer eller «gule lapper» eller vannmerker eller andre særegenheter.

Magasinannonser som skal trykkes utfallende må inneholde skjære-/passmerker.

«Standard» annonsestørrelser i magasin varierer svært fra magasin til magasin. Det anbefales å sjekke på hjemmesidene til det magasinforlaget som gir det ut.