Support

Lage NADA-annonser – eksportprofiler

Som nevnt tidligere på disse sidene, er det en rekke programmer som kan eksportere PDF-filer direkte. Hvordan dette skal gjøres, styres av et omfattende sett med oppsettsverdier: Hvordan håndtere fonter, hvordan håndtere farger osv. For at brukeren skal slippe å sette opp disse verdiene hver eneste gang, kan man lagre slike parametersett under egne navn, og så hente dem frem når de trengs. Et slikt parametersett kalles gjerne en «eksportprofil».

Eksportprofiler lagres i bestemte mapper, som datafiler i bestemte formater. Man er ikke nødt til å lage eksportprofilene sine selv. Man kan like gjerne bruke filer man henter eller får fra andre, så lenge de er i riktig format. I mange programmer finnes det egne Import-funksjoner for slike filer, som sørger for riktig plassering.

NADA publiserer slike eksportprofiler for avisannonser, i forskjellige varianter tilpasset de forskjellige aktuelle programmene. Det legges ut nye versjoner dersom det oppdages feil som må rettes eller andre forbedringsmuligheter. Man kan laste ned eksportprofilene fra NADAs nedlastingssider. Her står det også versjonsinformasjon.

På siden Lage annonser med InDesign står det mer om hvordan slike nedlastede eksportprofiler skal håndteres i dette programmet.

Slike eksportprofiler vil inneholde navn/referanser til aktuelle ICC-profiler for konvertering av bilder. For at eksportprofilene skal virke etter hensikten, er det nødvendig at slike profiler er plassert i riktig mappe på disken. Dette blir også omtalt under sidene for hvert enkelt program.