Support

Transparens i PDF-annonser

Generelt om transparens

At det er ekte transparens i en PDF-annonse betyr at det finnes objekter i annonsen som er mer eller mindre gjennomsiktige - transparente. Slik gjennomsiktighet blir enten brukt bevisst som en designeffekt av den som lager annonsen, eller den følger med på lasset når man bruker innebygde effekter som for eksempel skygger. Over tid er det blitt stadig flere annonser av det siste slaget: Teknisk sett er det transparens-funksjoner i annonsen, men disse brukes til andre formål enn åpenbart gjennomskinnelige objekter.

PDF versjon 1.4 (filformatet som støttes av Acrobat 5) var den første PDF-versjonen som støttet transparens.

Transparens er en svært kompleks teknologi. Adobes tekniske dokumentasjon er på over 100 sider, og tar for seg en rekke problemområder og hvordan disse skal håndteres.

Ekte transparens / utflatet «transparens»

Et vanlig virkemiddel for å kunne håndtere ekte transparens har vært å «flate ut transparensen» i annonsene før de går inn i produksjonen. Løselig sagt består dette i å beregne transparenseffektene og å erstatte de transparente objektene og de underliggende objektene som påvirkes, med flate, ugjennomsiktige bilder/objekter som visuelt sett er 100% identiske med objektene de erstatter. På engelsk: «Transparency flattening», på norsk «transparensutflating». Merk at etter slik transparensutflating er transparenseffektene ikke lenger redigerbare.

Slik transparensutflating reduserer kravene til utkjøringssystemet. Fram til årsskiftet 2012/2013 var det et krav i NADAexpress at transparens måtte flates ut av avsender før sending.

NADAexpress og PDF transparens

Fram til 01.01.2013 ga altså NADAexpress blokkerende feil på bruk av ekte transparens i annonsene. Men på det tidspunkt var det NADAs vurdering at teknologien på mottakersiden hadde kommet så langt og var så tilgjengelig at det kunne forutsettes at alle mottakere klarte å håndtere ekte transparens problemfritt.

NADAexpress ga så i et par måneder etter årsskiftet 2012/2013 en advarsel ved transparensbruk, for at det i overgangsperioden skulle være lett å sjekke om en annonse faktisk hadde ekte transparens eller ikke. Fra tidlig i mars 2013 ble også disse transparensadvarslene tatt bort.