Support

Lage NADA-annonser – praktiske råd for avisannonser

Nedenfor følger først en kortfattet gjennomgang av kravene som stilles til en avisannonse.

Farger

Annonsen kan være i farger eller i gråtoner («svart/hvitt»). Er annonsen i farger, skal fargeverdiene være uttrykt i trykkfargene CMYK. Andre fargesystemer, slik som diverse varianter av RGB, eller ICC-baserte farger, eller CIE-baserte farger, er ikke lov. Annonser med slik ulovlig fargebruk kan enkelt konverteres med fargekonverteringen i NADAexpress. Andre alternativer for å få riktige farger er

  • — å bruke Adobe Photoshop til å konvertere hvert bilde for seg. Dette gir veldig god kontroll. Du kan lese mer om dette her.

  • — å la programmet du lager annonsen i (typisk Adobe InDesign eller QuarkXPress) utføre fargekonverteringen i forbindelse med eksport til PDF. For at dette skal bli vellykket, må fargeoppsettet i programmet være riktig gjort.

Fonter

De skriftfontene som brukes i annonsen, må være enten PostScript-fonter (også kalt Type1), TrueType-fonter eller OpenType-fonter. Alle fonter som brukes i annonsen, må være bakt inn i PDF-filen.

Bilder må ha tilstrekkelig oppløsning, men heller ikke mer

Det anbefales en oppløsning på 200 ppi (bildeelementer pr tomme) for halvtonebilder i farge eller svart/hvitt. Det anbefales enn oppløsning på ca 800 ppi for strektegninger.

For gammel, for innviklet eller for rar PDF går ikke

PDF-versjonen som brukes må være minst versjon 1.2, og versjon 1.3 eller høyere anbefales. Filen må ikke inneholde Acrobat-spesialiteter som utfyllbare skjemaer, signaturer, "gule lapper" eller vannmerker eller andre særegenheter. Annonsen skal ikke ha klikkbare linker - disse er jo dessuten meningsløse i en annonse som skal trykkes.

Avisannonser skal ikke være utfallende (ha skjærekant), og skal ikke inneholde skjære- eller passmerker.

De aller fleste aviser ønsker i dag annonser i modulstørrelser på både tekstsider og annonsesider. De fleste aviser bruker 5-spaltet modulkart på tekstsider og 6-spaltet modulkart på annonsesider. Annonsene skal lages på eksakt mål i forhold til den ønskede modul - det skal ikke være noen «marg».