Support

Lage NADA-annonser – grunnleggende

«NADA-annonse» er blitt et begrep. Det betyr i dagligtale en annonse som er overført til mottaker med NADAexpress. NADAexpress sjekker alle annonser før overføring, for å sikre at filene som kommer frem til avisene og magasinene, er teknisk brukbare. Denne sjekkingen er viktig for både avsender og mottaker:

  • — Avsender har en garanti for at det som er sendt, er fritt for tekniske svakheter som kan hindre at det kan komme på trykk.

  • — Mottaker vet at det som kommer inn denne veien, kan håndteres problemfritt og ikke krever ekstraarbeid.

Sjekkingen (engelsk: «preflight») av annonsene kan resultere i en grønn Alt OK, gule advarsler, oransje fiksbare blokkerende og/eller røde absolutt blokkerende feil. Annonser uten blokkerende feil kan sendes. En annonse med advarsler kan sendes hvis avsender mener at de aktuelle advarslene ikke representerer noe stort problem. Avisannonser med fiksbare blokkerende feil kan rettes (pr. juni 2019 vil det si: fargekonverteres) av systemet og så bli sendt på samme måte som "grønne" og "gule" annonser.

Om PDF-formatet og hvordan man lager PDF-filer

NADA-annonser må være i PDF-format. Hvis du ikke kjenner til PDF fra før, kan du lese om det her. Det står også mye om det på sidene til Adobe. Det er Adobe som har oppfunnet og videreutviklet dette filformatet.

Mange forskjellige programmer kan i dag brukes for å lage en annonse i PDF. Det finnes to prinsippielt forskjellige måter å produsere PDF-filene på:

  1. Programmet man jobber i kan selv eksportere direkte til PDF
  2. Man lar programmet lage en fil i PostScript- eller EPS-format, og bruker så programmet Acrobat Distiller fra Adobe til å produsere PDF, med PostScript/EPS-filen som input.

Alle programmer kan i prinsippet benytte metode 2 over, ettersom de - som et minstemål - kan skrive ut PostScript ved hjelp av skriverdrivere som følger med i alle vanlige OS. Men i de senere år har metode 1 blitt mer og mer vanlig og populær, fordi den er enklere å ha med å gjøre og fordi nødvendig oppsett gjøres via ferdig definerte eksportprofiler som kan lastes ned.

Avisannonser og magasinannonser

Aviser og magasiner har noe forskjellige krav. Dette skyldes at fremstillingsprosessene (spesielt trykking og etterbehandling) er forskjellige. Men det har også sammenheng med at magasinforlagene er større og færre, og dermed har lettere for å kunne bli enige om nye tekniske standarder enn tilfellet er for avisene.

NADAexpress har forskjellige «løyper» for avisannonser og for magasinannonser. Kort fortalt er de viktigste forskjellene:

  • — RGB-farger er ikke tillatt i avisannonser, men gir bare advarsel i magasinannonser.

  • — ICC-baserte farger er ikke tillatt i avisannonser, men gir bare advarsel i magasinannonser.

  • — Passmerker er ikke tillatt i avisannonser.

  • — Forskjell i ønsket oppløsning for halvtonebilder og strektegninger. Generelt skal det være høyere oppløsning i magasinannonser.