Support

Lage NADA-annonser med andre programmer

På denne siden gås det kjapt gjennom noen vanlige programmer som ikke er rettet spesielt mot annonsedesign, men som det i større eller mindre grad er mulig å bruke for formålet. Listen er ikke dekkende. Det finnes nok andre muligheter også.

Microsoft Word

For å ha sagt det med én gang: Word er ikke spesielt velegnet for å lage gode og kreative annonser til aviser og magasiner. Men for veldig enkle annonser, der tekstens innhold er viktigere enn utformingen, er det absolutt mulig.

Beskrivelsen nedenfor er basert på Word for Microsoft 365 MSO (Version 2308 …) 64-biters.

Å lage annonser i Word som skal gå problemfritt gjennom PDF-sjekken i NADAexpress, byr på noen bestemte utfordringer:

  • — Å få korrekt størrelse på annonsen

  • — Å få fontene innbakt i filen

  • — Å få riktig fargerom (CMYK) dersom det brukes farger

Riktig størrelse: PDF-dokumentet skal ha samme sidestørrelse som størrelsen på annonsen - annonsen skal ikke være plassert midt ute på et A4-ark etc. Dette ordner man når man oppretter dokumentet, ved å velge Oppsett fra toppmenyen, og der velge Størrelse og så Flere papirstørrelser… nederst i popup-menyen. I dialogen som da vises, kan man velge et hvilket som helst alternativ og så sette verdiene for Bredde og Høyde til det man vil ha. Da skjønner Word at det er snakk om en egendefinert sidestørrelse, og oppretter dokumentet tilsvarende.

Å få fontene innbakt i filen: Når man jobber i Word, lager man PDF av dokumentet ved Fil > Lagre som, og så velge PDF som Filtype. Da vises det en lenke (rett under filtype-valget) som heter Flere alternativer. Man klikker denne, og så på knappen Alternativer… i dialogen som vises. Her krysser man av for PDF/A.

Å få fargeannonser til å være i CMYK: Word bruker tilsynelatende alltid RGB-fargerommet i sine dokumenter – også når det lages PDF. Dette gjelder selv om man bruker CMYK-baserte bilder. For å få farge-PDFer fra Word over i riktig fargerom, er man nødt til å konvertere dem, gjerne ved å bruke NADAexpress sin fargekonvertering enten eksplisitt eller som en del av PDF-sjekkingen.

Adobe Photoshop

Det går i prinsippet greit å lage NADA-PDFer med Adobe Photoshop. For enkelte annonser kan det til og med være det mest effektive. Men noe velegnet verktøy for det store gross av annonser er Photoshop ikke.

Før du starter, må du sørge for at NADAs til enhver tid nyeste innstillingsfil for PDFer NADA_avis_7.1.joboptions er installert på maskinen din. Les mer om dette her.

Når du skal lage NADA-annonser i Photoshop bør du arbeide i CMYK. Fargeoppsettet bør gjøres slik det er beskrevet her.

Når annonsen er ferdig slik du vil ha den og lagret i Photoshop-format, er det enkelt å få laget en akseptabel PDF-versjon av denne. Gjør Fil > Lagre som ... og velg Photoshop PDF i Format-menyen. Slå av valget Bygg inn fargeprofil, angi filnavn og mappe og klikk Arkiver. Da vises det en egen Lagre Adobe PDF-dialog. Øverst i denne skal du velge riktig innstillingsfil i listen ved Adobe PDF-forhåndsinnstilling, nemlig NADA_avis_7.1. Denne vil sørge for at øvrige innstillinger blir riktige.

Merk: Valget Behold redigeringsfunksjoner i Photoshop i Lagre Adobe PDF-dialogen skal være Av. Hvis dette valget slås På, skjer følgende:

  • — Filen blir ofte svært mye større (i antall MB)

  • — Eventuelle endringer som gjøres i PDF-filen med andre verktøy på et senere tidspunkt, vil ikke vises dersom man åpner den igjen i Photoshop.

  • — Men PDF-filen kan åpnes igjen i Photoshop med all informasjon om Lag og Lagstil osv. i behold – fullt redigerbar.

Forklaringen er at valget Behold redigeringsfunksjoner i Photoshop gjør at det blir lagret en komplett Photoshop-versjon av filen på en «Private Key» inne i PDFen. Andre programmer som kan jobbe med PDF-formatet, vil ikke kunne se eller gjøre noe med det som ligger under Photoshops Private Key, men når Photoshop åpner filen igjen, er det disse dataene som brukes.

Det anbefales sterkt å skille mellom originalfilen (i PSD-format) og annonsefilen (i PDF-format) som skal sendes. Dette er to forskjellige filer for to forskjellige formål.

Adobe Illustrator

Illustrator kan være et velegnet verktøy for enkelte typer annonser.

Før du starter, må du sørge for at NADAs til enhver tid nyeste innstillingsfil for PDFer NADA_avis_7.1.joboptions er installert på maskinen din. Les mer om dette her.

Når du skal lage NADA-annonser i Illustrator bør du arbeide i CMYK. Fargeoppsettet bør du gjøre slik det er beskrevet her.

Når annonsen er ferdig slik du vil ha den og lagret i Illustrator-format, er det enkelt å få laget en akseptabel PDF-versjon av denne. Gjør File>Save as… og velg Adobe PDF. Angi filnavn og mappe og klikk på Save. Da vises det en egen Save Adobe PDF-dialog. Øverst i denne skal du velge riktig innstillingsfil i listen ved Adobe PDF Preset, nemlig NADA_avis_7.1. Denne vil sørge for at mange innstillinger blir riktige.

Legg merke til ett spesielt forhold: Valget Preserve Illustrator Editing Capabilities i Save Adobe PDF-dialogen skal normalt være Av. Hvis dette valget slås På, skjer følgende:

  • — Filen blir ofte svært mye større (i antall MB)

  • — PDF-filen kan åpnes igjen i Illustrator med all informasjon om Layers og Layer Styles osv - fullt redigerbar.

  • — Eventuelle endringer som gjøres i PDF-filen med andre verktøy på et senere tidspunkt, vil ikke vises dersom man åpner den igjen i Illustrator.

Forklaringen er tilsvarende som for Photoshop, og anbefalingen også.