Support

Lage NADA-annonser - Regler for fontbruk

Riktig håndtering av fonter er viktig for å lage vellykkede PDF-annonser. Nedenfor følger korte og greie regler for dette. På siden Generelt om fonter  gis det en mer generell gjennomgang.

Anvendte fonter må være med i PDF-filen

De fontene som brukes i annonsen, må være med – inkludert – i PDF-filen. Programmet som annonsen lages med, må stilles inn (konfigureres) slik at dette skjer. Les mer om dette under det enkelte program. Det engelske uttrykket for inkluderte fonter er «embedded fonts».

Fonttyper som kan brukes i NADA-annonser

Man kan benytte fonter av følgende typer:

  • — Type 1

  • — TrueType

  • — OpenType - både OpenType i PostScript-variant (også kalt «Type 1 OpenType») og OpenType i TrueType-variant.

En del aviser foretrekker Type 1 eller OpenType i PostScript-variant framfor TrueType, men alt det ovenstående skal gå bra.

Fonttyper som ikke kan brukes

Man kan ikke benytte:

  • — Type 3-fonter

  • — «Multiple Master»-fonter.

For begge er begrunnelsen at risikoen for feil og problemer langt overstiger de små fordelene som det i dag er å kunne bruke slike nokså gammelmodige fonttyper.